Politikk og byutviklingsplan

Bjørn

Bjørn Foto:

Av
DEL

LeserbrevEtter min kronikk om byutviklingsplan i SB den 4. juli har jeg mottatt flere positive tilbakemeldinger. Det er Sandefjordinger som har sendt meg meldinger om at en helhetlig byutviklingsplan har vært savnet og etterlyst i mer enn 20 år. Som forventet har jeg også fått kritikk fra Høyre ved Almås og Hoelseth, som mener dette kun var et valgkamputspill og at vi slår inn åpne dører. Sist nå kom en kommentar fra Cathrine Andersen i Frp, som spør om Orerød følger med og videre om jeg bevisst feilinformerer.

De refererer alle til teksten i mitt innlegg som man også finner i Strategisk næringsplan. «Sandefjord by skal være motoren i Sandefjords næringssatsing. Det skal utarbeides en byutviklingsplan, som blant annet skal gi en helhetlig tenkning på hvordan man skal sikre god infrastruktur på vei og sykkelstier, og som sørger for en optimal kollektivtransport mellom næringsområder og sentrum. Byutviklingsplanen skal legge til rette for næringsetablering og boliger, med tilhørende tjenesteyting. Det skal tydelig fremgå, hvor man ønsker fortetting av byen, og det skal legges særlig til rette for at unge mennesker i alderen 20–40 år ønsker, og har mulighet til å bosette seg i byen»

Jeg er glad for at de liker disse setningene, da det er undertegnede som har forfattet og skrevet denne teksten inn i næringsplanen. Administrasjon hadde ikke konkretisert noe rundt byutviklingsplan i utkastet til næringsplan. Jeg skrev derfor denne teksten, som er Arbeiderpartiets programfestede politikk, inn i det tverrpolitiske endringsforslaget som senere ble vedtatt.

Hoelseth og Almås mener det nå foreligger et vedtak om byutviklingsplan. Andersen går lenger og hevder jeg feilinformerer. Cathrine Andersen er en erfaren politiker og burde vite bedre ... ...

Strategisk næringsplan 2019–2031 inneholder en rekke delmål, hvor byutviklingsplan er en av dem. Veldig mange av delmålene kommer Sandefjord til å gjennomføre. Noen vil sikkert falle bort i en senere rullering av planen, for å erstattes med nye. Slik er det med langsiktige strategiske planer. Det at byutviklingsplan ligger som et delmål er dermed ikke noen garanti for at det blir gjennomført. Sikkerhet for gjennomføring har man først når man har besluttet oppstart av tiltaket/delmålet og bevilget nødvendige midler til å gjennomføre.

Dette er ankepunktet til Sandefjord Arbeiderparti. Vi mener det haster med å komme i gang med en helhetlig byutviklingsplan. Derfor foreslo vi også i år, i kommunestyret i juni, at det skulle settes av penger i neste års budsjett til oppstart på arbeidet. Vi fikk heller ikke i år flertall for dette. En byutviklingsplan er en stor oppgave hvor man må engasjere ekstern kompetanse. Videre må det være en prosess som involverer innbyggere og næringsliv. Dette arbeidet kan fort ta lang tid.

Det betyr at vi har en jobb å gjøre og at vi må komme i gang. Det er flere politikere som har snakket pent om en byutviklingsplan, men det holder ikke bare med ord «og flotte strategier på glanset papir». Som en kjent byggevarekjede sa: Det skjer ikke noe før du begynner!

Ingenting ville glede mer enn at Høyre og Frp sammen med Arbeiderpartiet, ville sikre flertall for at arbeidet med en byutviklingsplan kunne starte. Erfaringene så langt gjør imidlertid at mitt sikreste tips til de som ønsker en helhetlig byutviklingsplan – er å stemme Arbeiderpartiet den 9. september.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags