Et Norge på sitt beste tar vare på planeten vår, men sørger også for at alle har en jobb å gå til.

I klimadebatten virker det tilsynelatende som om valget står mellom radikale, destruktive klimatiltak som gir massearbeidsledighet eller en tilbakelent tut-og-kjør-politikk som ødelegger klimaet. Målet må være klimatiltak som redder kloden med minst mulig tap av arbeidsplasser og lavest mulig samfunnskonsekvenser. Det får vi ikke ved å skru av oljekranen over natten.

Stopper vi all virksomhet på norsk sokkel i morgen, vil det utløse et behov for minst 250.000 arbeidsplasser. Tallet er vanskelig å beregne på grunn av alle indirekte ringvirkninger og sysselsetting olje- og gassvirksomheten gir. Det vil gi oss en NAV-kø Norge ikke har sett maken til. Samtidig vil det bety slutten for en rekke lokalsamfunn hvor hjørnestensbedriften lever av å levere til petroleumssektoren. Det sier selv at dette ikke er en løsning for noe som helst ansvarlig parti med ambisjon om å styre landet.

Men skal vi bare sitte stille i båten? Selvsagt ikke. Oljebransjen og industrien har for lengst tatt signalene fra politikere, forskere, innbyggere og klimaentusiaster. I stedet for å vente på det uunngåelige har giganter som Statoil og Hydro begynt å se på alternative markeder og produkter for fremtidens grønne energi- og industrimarked. Statoil er i full gang med havvindmølleprosjekter som Hywind mens Hydro satser for fullt på sin Karmøypilot. Karmøypiloten vil gi verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium. Disse prosjektene er unike på hver sin kant, og hadde bare vært mulige dersom Norge hadde satset videre på disse bransjene i stedet for å legge dem ned. Fremtidens grønne jobber må derfor stå på skuldrene til dagens arbeidsplasser og de bedriftene vi allerede har.

Bedriftene skal ikke stå alene. Det er viktig at politikerne også gjør noe for å skape nye grønne arbeidsplasser. Jeg er derfor stolt over at regjeringen har styrket fondet for klimateknologi med mer enn klimaforliket i Stortinget la opp til. Sammen med bedre betingelser for gründere og mer gunstige skatteregler, er det lettere å lykkes med å starte sin egen bedrift hvis man vil satse på nye og mer klimavennlige løsninger. I tillegg har regjeringen gitt rekordmye penger til forskning og utvikling i selskaper for å lage mer klimavennlige løsninger på ting vi allerede gjør i dag.

Nye grønne arbeidsplasser alene er ikke nok. For å løse klimautfordringene trenger vi sterkere lut. Sammen med Venstre og KrF har regjeringen sørget for tidenes grønneste statsbudsjett med satsinger på karbonfangst og – #8211;lagring, kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier, grønnere skipsfart og reduserte utslipp fra transportsektoren. For første gang på mange år, ser vi nå en reell nedgang i Norges klimautslipp. Det gir håp for en grønnere, mindre forurensende og klimavennlig fremtid.

Til slutt er det viktig å huske på at arbeidsplassene i oljen er en del av problemet, men også en del av løsningen. Det vet både vi og de som jobber der.