Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan skal jeg som far og verge til en mann som har hele sitt liv «lagt i hendene» til den berørte seksjonen, kunne ta til motmæle mot noe jeg ikke kjenner innholdet i?!

Artikkelen er over 2 år gammel

Den 18. desember behandler kommunestyret budsjettet for 2019 og økonomiplan for 2019–2022. I budsjettdokumentene er det to begrep som er gjengangere: «Spesifiserte innsparinger» og «Uspesifiserte innsparinger».

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La gå at man opererer med uspesifiserte innsparinger for år lenger fram i tid, men når man gjør det også for 2019, for tiltak som skal iverksettes på nyåret, er det totalt uforsvarlig. Nå vil rådmannen kunne hevde at det ikke er presentert uspesifiserte innsparinger for 2019 noe sted i budsjettdokumentene. Rent tekstmessig er dette riktig. Men reelt er det feil!

Eksempelvis presenteres det såkalte spesifiserte innsparinger innen seksjon for bolig, aktivitet og avlastning på 3 millioner kroner i 2019 (4 millioner kroner hvert av de påfølgende årene).

Problemet er bare at de såkalt spesifiserte innsparingene ikke er spesifisert. Dette er hva som «spesifiseres»: «Det pågår en gjennomgang av alle turnuser/bemanningsplaner i seksjon for bolig, aktivitet og avlastning. Det er forutsatt at gjennomgangene vil avdekke mulighetene for å drive mer effektivt og det er forutsatt at dette gir en kostnadsreduksjon på 3 mill. kr i 2019 og 4 mill. kr i etterfølgende år».

Dette er selvsagt ikke et forsvarlig beslutningsgrunnlag å vedta innsparinger på!

Og dermed strider det hele også mot kommuneloven, som sier at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet …….».

Nå er det trolig tenkt at detaljene i disse innsparingene vil bli lagt fram til politisk behandling en gang på nyåret (…. siden man kutter 3 og ikke 4 millioner kroner det første året)?

Men da har man jo allerede «i blinde» den 18. desember 2018 besluttet hvilken seksjon som skal bære kuttene i 2019, uten å vite noe som helst om konsekvensene!

Det er et alvorlig demokratisk underskudd i denne framgangsmåten. Hvordan skal jeg som far og verge til en mann som har hele sitt liv «lagt i hendene» til den berørte seksjonen kunne ta til motmæle mot noe jeg ikke kjenner innholdet i?! – utover å kritisere selve framgangsmåten?

Det bør også bemerkes at rådmannen selv beskriver forholdet til uspesifiserte innsparinger slik: «Når kommunen først budsjetterer med uspesifiserte innsparinger som på et senere tidspunkt spesifiseres og konkretiseres, er det i prinsippet et resultat av at nye tiltak og tjenester vedtas før det blir tatt stilling til hvordan disse skal finansieres».

Dette er mildest talt en uheldig framgangsmåte generelt og fullstendig uforsvarlig når det gjelder å fastsette de eksakte rammene for det kommende års budsjett.

Når det gjelder seksjon for bolig, aktivitet og avlastning, var denne utsatt for en tilsvarende framgangsmåte da Sandefjord kommune behandlet budsjettet for 2016. Den gang vedtok man under budsjettbehandlingen å kutte «blindt» 1,7 millioner kroner i seksjonens rammer – økende til 3,5 millioner kroner de påfølgende årene.

De praktiske erfaringene jeg som pårørende har erfart gjennom de siste årene, er blant annet redusert boligbemanning i helger, redusert boligbemanning på kveldstid, svekkelse av boligledelse (fra en miljøarbeidende leder på boligen til et ikke-miljøarbeidende, delt lederskap for flere boliger), redusert inntak av vikarer, reduserte ferietilbud og, over tid, en sterk reduksjon av bemanningsfaktoren på dagsenteret.

Altså «bit for bit-reduksjoner» av totaltilbudet – reduksjoner det er vanskelig å angripe før vedtak fattes (hvilket burde være en rettighet!) når de framstår som uspesifiserte.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.