ICAN står på!

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jeg ble nylig gjort oppmerksom på Tore Vassdals åpne brev til ICAN fra 27. februar 2018. Vi setter pris på innspillene, og kan forsikre at vi ikke hviler på laurbærene, men arbeider videre for en atomvåpenfri verden.

DEL

LeserbrevDen internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen (ICAN) har jobbet målrettet fram mot traktaten som forbyr atomvåpen som ble vedtatt i FN i juli 2017, og kampanjen ble også belønnet med Nobels fredspris for denne innsatsen. Det betyr ikke at vi har kommet i mål. ICANs viktigste oppgave framover er å få så mange stater som mulig til å signere og ratifisere traktaten. Når 50 land har ratifisert, gjelder traktaten som internasjonal rett. Så langt har 57 land signert og 5 land ratifisert avtalen. Antallet vil øke utover i 2018.

Norge er ikke blant landene som så langt har støttet forbudstraktaten. Norge boikottet forhandlingene om et atomvåpenforbud i FN. Regjeringen mener at norsk tilslutning til traktaten vil være i konflikt med vårt NATO-medlemskap, og ønsker derfor ikke å signere eller ratifisere traktaten som et flertall av verdens stater har vedtatt.

Et flertall på Stortinget mener imidlertid at disse spørsmålene ikke er godt nok belyst, og vedtok i februar at regjeringen må utrede nærmere hvilke konsekvenser FNs forbudstraktat vil ha for Norge. Utredningen skal legges fram i løpet av 2018, og vi håper selvfølgelig at prosessen ender med at våre folkevalgte sier at Norge vil slutte seg til traktaten.

Vi er enige med Vassdal i at vi ikke kan sitte passive og vente på informasjonen regjeringen legger fram. En viktig oppgave for ICAN Norge nå, blir å bidra til en god diskusjon om disse temaene. Utredningen som regjeringen skal legge fram, må suppleres med uavhengig forskning om temaet. De neste månedene ønsker vi å produsere ny kunnskap om blant annet NATO-staters handlingsrom og mulige skritt i en prosess som leder fram mot norsk tilslutning til avtalen. I den forbindelse trengs det midler, og en av måtene støttespillere kan bidra på, er å bli med på en kronerulling for forskning om temaet. Vi tror, som Vassdal, at vi har bred støtte i befolkningen, og ønsker å få mange til å engasjere seg i tematikken. Vi planlegger seminarer og offentlig diskusjon om Norges forhold til atomvåpenforbudet, og håper vi klarer å nå ut bredt.

Vi fortsetter også å legge press på stater for å intensivere arbeidet med ikke-spredning og nedrustning av kjernefysiske våpen. Sammen med en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner fra andre land, vil organisasjoner fra Norge være til stede på forhandlinger om oppfølging av FNs ikkespredningsavtale i Genève i april-mai, og vil også der jobbe aktivt opp mot statene for å få fart på arbeidet med å avskaffe og forby atomvåpen.

At vi er flere som jobber sammen om disse temaene, er avgjørende for å lykkes. ICANs suksess ligger nettopp i å skape brede allianser av organisasjoner, partier og fagfolk som jobber koordinert og samarbeider om å nå felles mål. Vassdals organisasjon Nei til atomvåpen er en av de viktige partnerorganisasjonene i ICAN Norge.

Atomtrusselen er dessverre større enn på lenge, og vi trenger alle gode krefter med på laget for å bekjempe den. ICAN skal sørge for å ta initiativ og involvere flere, og ser fram til å fortsette vår felles kamp for en atomvåpenfri verden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags