Forslaget fra den trippelblå regjeringen om å gi justisdepartementet makt til å frata statsborgerskap er et angrep på den norske rettsstaten. Dette ligner på totalitære styresett i andre land og er et direkte angrep på demokratiet.

Listhaug vet akkurat hva hun gjør når hun delte innlegget sitt 9. mars. Hun var en av Norges best betalte PR-Rådgivere før hun ble minister. Hvis hennes mål er hat og konspirasjoner mot Arbeiderpartiet & AUF, så får hun det til.

Justisministeren hadde følgende påstand i innlegget sitt «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Må vi minne justisministeren på at angrepet den 22. juli 2011 ble utført av en med bakgrunn i hennes parti og med norsk statsborgerskap? Det er lavmål av justisministeren.

Svarene fra støttepartiene er ikke noe bedre, Høyre uttaler at Arbeiderpartiet må slutte å bruke «22. juli kortet». Det er en respektløs uttalelse overfor alle berørte og mangler anstendighet fra statsministerens parti.

En oppfordring til justisministeren er å se filmen om 22. juli av Erik Poppe, istedenfor å angripe Arbeiderpartiet & AUF på premieredagen.

Det er ingen som er uenig i at terrorister og fremmedkrigere skal tas. Det er heller ingen som er uenige i at de skal miste pass og statsborgerskap om nødvendig.

Uenigheten er at Frp vil gjøre det uten lov og dom. Det er en myndighet vi ikke kan ta ut av domstolene, fordi Norge er et demokrati og en rettsstat.

Norge er et godt land å bo i fordi vi har små forskjeller og høy tillit. Når Fremskrittspartiet utfordre denne tilliten og prøver å slå politisk mynt ved å spille på frykt og falske anklager er det nok et lavmål fra FrP.

Nok er nok, hvor langt skal dette gå? Arbeiderpartiet og AUF vil fortsette å være en klar stemme mot den trippelblå regjeringen.