Bane NOR sin egen fagrapport konkluderer at Gokstad-korridoren er beste alternativ for Sandefjord – ikke Torp Vest! Nå må vi sette Sandefjords interesser først

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevRett før Bane NOR la fram sin anbefaling til trasévalg for strekningen Stokke-Sandefjord i desember, presenterte Bane NOR sine egne faganalyser om de aktuelle traséalternativene for Sandefjord kommune.

Bane NOR sin hovedkonklusjon er at Gokstad-korridoren er det beste alternativet for lokalutviklingen i Sandefjord og dets innbyggere.

Fagrapportene slår fast at Gokstad-korridoren har den beste stasjonsplasseringen, best sentrumstilknytning, størst potensial for sentrumsutvikling i Sandefjord, flest bosatte og arbeidsplasser nær stasjonen, minst negative konsekvenser for jordbruk, frilufts- og rekreasjonsområder, færrest boliger som må rives enn de øvrige alternativene, vil gi flest reisende til og fra Sandefjord sentrum, gir økt antall reisende til Torp og er vesentlig billigere enn de øvrige alternativet.

Eneste negative konsekvenser i forhold til Torp Vest-korridoren, sett med Bane Nors øyne, er en økt reisetid mellom Sandefjord og Tønsberg på 30–40 sekunder (!) og noe lavere passasjervekst til Torp lufthavn.

Bane NOR sin anbefaling av Torp Vest-korridoren er utelukkende begrunnet i at den vil gi flest tilreisende til Torp lufthavn og at reisetiden kuttes med noen sekunder.

Alle andre forhold kommer dårligere ut i Torp Vest-alternativet, enn i Gokstad-alternativet. Bane NOR tar i sin anbefaling faktisk ikke hensyn til Sandefjord beste.

At Bane NOR ønsker Torp Vest, gir god mening sett fra Bane NOR sitt ståsted. Deres hovedoppgave er å levere et samlet jernbaneprosjekt fra Oslo til Skien, med flest passasjerer og kortets mulig reisetid på hele strekningen. For dem er Sandefjord kun en liten bit i et større prosjekt, som må løses uten at det går ut over Bane Nors overordne målsettinger for prosjektet samlet sett. Deres anbefaling er beste løsning Bane NOR og prosjektet, men ikke for Sandefjord.

Bane Nors interesser er ikke sammenfallende med Sandefjords interesser. Det er derfor avgjørende at Sandefjords politikere nå vedtar den traseen som er best for Sandefjord, sentrum og byens innbyggere.

Dette har politikere og innbyggere i både Tønsberg og Larvik for lengst forstått. Der har de eksempelvis sørget for at Bane Nors vanvittige planer om å kjøre jernbanen på bro gjennom etablerte boligområder og friluftsområder på Nøtterøy nå er lagt døde.

Vi og våre politikere i Sandefjord har både flere og andre hensyn som må ivaretas, enn Bane NOR. Blant annet må vi også ta vare på gode og etablerte boligområder, beskytte og skjerme våre tur- og rekreasjonsområder og sikre den stasjonsplasseringen som gir best og mest sentrumsutvikling i Sandefjord, samt prioritere de reisende til og fra Sandefjord sentrum framfor utenbys reisende til Torp. Og ifølge Bane NOR er det altså Gokstad-alternativet som best ivaretar alt dette for Sandefjord.

Sandefjord risikerer å ende opp med et sentrum uten togstasjon og ødeleggelse av verdifulle bolig- og rekreasjonsområder for all framtid

Skulle Sandefjords politikere velge Bane NOR sin anbefaling, går Sandefjord ikke bare glipp av en stasjonsplasseringen i sentrum og med størst utviklingspotensial for hele byen.

De vil da også vedta en varig ødeleggelse av Sandefjords mest populære friluftsområde Hjertås. Området er det viktigste friluftsområdet for store deler av de sentrumsnære boligområdene.

Her vil de sprenge og gravde ut en flere titallsmeter dyp og bred, åpen kløft gjennom hele Hjertås nord for Unnebergdalen. Kløften vil kunne bli hele 30 meter dyp.

Hjertås deles i to, turstier og skogsveier avskjæres, etc., og området nedenfor Bygdeborgen blir eksempelvis redusert til et enormt og støyende jernbaneanlegg. Anleggsarbeidet vil også gi varige terrenginngrep i hele Hjertås.

Over Unnebergdalen legges en gigantisk 550 meter lang og høy togbro. Broen vil dominere området totalt, og gi støy på over 50 dB i store deler av Hjertås, Drakås og Unnebergdalen. Hjertås vil ifølge Bane Nors støyrapport bli en støysone.

Med Torp Vest-korridoren vil Hjertås være varig tapt for både oss, våre barn og kommende generasjoner. Det må ikke skje!

I tillegg vil Torp Vest innebære rivning og båndleggelse av veletablerte, attraktive og sentralt beliggende boligområder på Øvre Hasle/ Drakås, Breidablikk, Lunden/ Nedre Movei, Shetlandsgt, Skiringssalsgata, Halvdan Svartes gate, Leikvollgata mm.

Nye anleggs- og rømningsveier hver 1000 tunnelmeter vil medføre anleggsarbeid og varige inngrep langs hele tunnellengden og helt fram til ny stasjon i sentrum.

Nå må vi sette Sandefjords interesser først.

Ny og moderne jernbane er både viktig og flott for Sandefjord, men ikke for enhver pris.

Når politikerne nå skal vedta ny trasé må vi både kunne forvente og kreve at det er Sandefjords interesser, og ikke Bane NOR sine, som legges til grunn for kommunens valg av trasé og stasjonsplassering i Sandefjord.

Bane Nors egne analyser viser at Gokstad-korridoren er det best trasévalget for Sandefjord. Gokstad-traseen er også både utredet og anbefalt av Bane NOR, og oppfyller alle stilte krav til et moderne og framtidsrettet Intercity-togsamband på Østlandet.

For Sandefjords del må vi velge Gokstad-korridoren.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags