Forbud er ikke svaret, SV

Av
DEL

LeserbrevFå velferdsreformer i Norge har vært en like stor suksess som barnehageforliket. Det er trist at Heming Olaussen og Tønsberg SV nå prøver å få med seg Ap på å rive ned det de har bygd opp.

I 2001 gikk mindre enn fire av ti ettåringer i barnehage. Titusener av foreldre – oftest mødre – måtte velge mellom å bli hjemme og å sette barnet sitt til en dagmamma uten pedagogisk bakgrunn.

Øystein Djupedal fra SV og Siv Jensen fra Frp fant i 2002 sammen i et sjeldent politisk samarbeid som førte til en sjeldent vellykket reform.

Allerede i 2010 gikk åtte av ti barn mellom ett og to år i barnehager – de lekte og utviklet seg sammen med andre barn i trygge omgivelser med pedagogisk innhold og høyt kvalifiserte ansatte.

Reformen ville ikke blitt like vellykket uten et stort engasjement fra en rekke private etablerere:

* Alle undersøkelser publisert de siste ti årene viser at foreldre er litt mer fornøyde med private enn kommunale barnehager.

* Private bidrar med et stort mangfold og gir foreldre muligheten til å velge livssynsbarnehager, friluftsbarnehager eller andre barnehager med en egen pedagogisk profil.

* Private barnehager har over flere år hatt markant lavere sykefravær enn offentlige barnehager.

* Private barnehager sparer ifølge Agenda Kaupang årlig samfunnet for to milliarder kroner, penger som kan brukes på annen velferd.

I 2017 gikk bare 0,2 prosent av inntektene til private barnehager til utbytte. Likevel mener vi i PBL at dagens regelverk på noen områder har gitt enkelte eiere for stort handlingsrom til å ta ut privat gevinst. I noen tilfeller ser vi at privat uttak av gevinst må ha gått på bekostning av tilbudet til barna i barnehagen. Sånn skal vi ikke ha det.

PBL deler SVs oppfatning av at det er nødvendig med justeringer i de økonomiske reguleringene. Men vi mener det vil være uansvarlig «avskilte» barnehager på bakgrunn av eierskap. En god barnehage er en god barnehage uavhengig av hvem som eier den.

PBL har i flere år jobbet for et finansieringssystem der tilskuddene i sektoren knyttes direkte til kvaliteten som leveres. Vi mener vi tilskuddene skal kunne bli avkortet for barnehager som ikke har høy nok bemanning eller ikke kan dokumentere gode lønns- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Gjennom å måle barnehager kun basert på hvem som eier dem, risikerer vi at gode barnehager forsvinner og mindre gode barnehager består.

Gjennom regulering ved finansiering, vil kommunene få verktøyet de trenger til å forsikre seg om at det er høy kvalitet på tilbudet som gis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags