Historien om norske biblioteker er en solskinnshistorie i en digital tid der en lett kunne tro bibliotekene ville støve bort. Bibliotekene er blitt moderne møteplasser med plass for alle. Integrering, kursing, konserter, kaffedrikking, avislesing og studering. Dette gir besøksvekst.

Samlet besøkstall i Vestfold steg til 1 086 500 i fjor, arrangementsvirksomheten øker, mens utlånet synker. Dette betyr bare at biblioteket brukes på nye måter. Folk kommer for å være der og er der lengre. Økt tilgjengelighet, nye tilbud og flere åpningstimer i Vestfoldbibliotekene, bidrar også.

Meråpne bibliotek er en del av suksessen. Med meråpne bibliotek kan du og jeg besøke biblioteket utenfor ordinær åpningstid for å låne, lese, studere mm. Antall meråpne bibliotek øker stadig i Norge, i Vestfold er følgende bibliotek meråpne: Stavern og Lardal avdeling i Larvik, Horten og Tjøme bibliotek. Bibliotek som Deichmanske i Oslo, Tromsø og Sarpsborg har allerede hatt dette i flere år.

Erfaringene er gode og publikum er raske til å ta mulighetene i bruk der de får den. Besøkstallet stiger, et godt eksempel er Horten bibliotek som rapporterer om aktivitet alle dager i året! I 2016 økte det totale besøkstallet i Vestfold etter å ha stått stabilt i flere år. Meråpne bibliotek er sannsynligvis sterkt medvirkende til økningen. Flere av Vestfoldbibliotekene ønsker å innføre meråpent, blant annet er det nye biblioteket i Holmestrand veldig nærme, det samme med Tønsberg og Færder bibliotek.

Jeg liker å besøke ulike bibliotek, alle er så forskjellige. Så innrømmer jeg gjerne at jeg som bor i Holmestrand allerede er blitt utrolig glad i vårt nye bibliotek. Sentralt plassert i byen, i Bibliotekkvartalet, er det blitt den møteplassen et godt bibliotek skal være. Praktisk og kreativt, og med bystyresal og kafé. Utsikten fra 2. etasje ut mot sjøen må forresten bare oppleves.

Det er sunt å bruke biblioteket, bibliotekene våre er rett og slett folkehelse. I Regional plan for folkehelse i Vestfold er målet å utvikle Vestfoldbibliotekene som gode offentlige arenaer for alle, med vekt på møter mellom mennesker, samtaler og debatt, kunnskap og læring, opplevelse og inspirasjon, deltakelse og medvirkning. Og det er det som skjer på ulike bibliotek landet rundt.

Et godt eksempel er Prosjekt Pusterommet som fylkesbiblioteket er ansvarlig for. Pusterommet skal gjennom medvirkning fra ungdom gjøre bibliotekene mer relevante og attraktive.

I fjor vår fikk Horten og Sandefjord bibliotek nye ungdomsrom som et resultat av idédugnader i regi av Arkitektur- og designhøyskolen i samarbeid med ungdomsansatte i prosjektet. Bruken av rommene øker. Bibliotekene har tilbudt et variert program i tett samarbeid med ungdommene. I Sandefjord er for eksempel ukentlig leksekafé blitt et viktig samlingssted for ungdommer.

I Horten har de hatt større fokus på kveldsarrangement for unge. Et spennende samarbeid med helsesøstertjenesten og Ungkontakten i Horten er også i gang. Så dette er også et viktig folkehelseprosjekt . Prosjektet avsluttes i vår og det skal legges fram en rapport fra Høgskolen i Sørøst Norge. Men nye ting skjer, i Re planlegges nytt bibliotek.

Jeg glemmer ikke besøket med hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Århus. Der besøkte vi Århus sitt hovedbibliotek og borgerservice i bygget Dokk 1. Her skjedde det utrolig mye. Men det var den gedigne metallgonggongen som ga lyd over hele det store huset hver gang en ny Århusborger ble født, som gjorde mest inntrykk. Snakk om å gjøre sitt for å kapre nye bibliotekbrukere fra start.

Selv om jeg gjerne låner bøker, ønsket jeg meg ei bok til jul. Jeg ønsket å eie den grønne boka Det norske biblioteket av Jo Straube og Frode Grytten. Fotografen Straube har kjørt 20 000 kilometer og besøkt 204 bibliotek. Forfatteren Frode Grytten, som mer eller mindre er oppvokst på Odda bibliotek har skrevet forordet og små tekster om folk og bibliotek.

Boka er en hyllest til norske bibliotek landet rundt. Boka dukket opp julaften, men 3. juledag forsøkte vi å levere den tilbake fordi vi trodde det var en feil at sidene hang sammen. Frode Gryttens tekst må nemlig smugleses ved å titte inn mellom sammenfiltrede sider. Det var litt merkelig, men sånn skulle boka være. Bildene forteller bibliotekhistorier landet rundt. Bildene er hverdagslige med menneskemøter, utlån av sportsutstyr, slektsforskning til bibliotek på samvirkelag og loft til arkitektperlen i Vennesla.

Biblioteket er en kilde til kunnskap og opplevelser som setter folk i stand til å delta aktivt i samfunnet, og spesielt viktig som integreringsarena og etterspurt lavterskeltilbud. Senterpartiet vil styrke bibliotekene som gratis møteplasser og kulturarenaer.

I dag vil jeg rett og slett gi en hyllest til alle norske bibliotekarer og bibliotekansatte for den innsatsen dere gjør hver dag. Lykke til med det 76. bibliotekmøtet i Vestfold 14. – 16. mars!

Forresten, jeg innrømmer det. Jeg endte med å bruke en skalpell til å skjære opp sidene og lese tekstene på de lindegrønne sidene mellom bildesidene, for å finne bibliotektekster som denne: «Gut (17) går på biblioteket for å sjekke fakta til ei skuleoppgåve. Han sjekker epost, han sjekker resultat i Premier League, han sjekker sveisen på dassen. Så går han for å sjekke ho blonde i kafeen.»