Gå til sidens hovedinnhold

Samarbeid over landegrensene er løsningen, ikke nasjonalkonservativ eller populistisk propaganda

Artikkelen er over 2 år gammel

I 2018 har Europabevegelsen opplevd markant framgang både blant «folk flest», i nasjonal gjennomføring av saker og vedtak som har med EU å gjøre, og ikke minst ved medlemsøkning. I Europabevegelsen i Vestfold har vi fått 60 nye medlemmer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De er i hovedsak kommet etter at vi har gjort oss synlige gjennom møter, seminarer og stått på stands i flere Vestfoldbyer. De nye medlemmene er kommet spontant og uoppfordret, som regel etter at de har fått kunnskap om fakta rundt omdiskuterte temaer.

Oppslutningen om vårt endelige mål – fullt norsk medlemskap i EU – er det fortsatt bare et mindretall i folket som sier seg enig i.

Men oppslutningen om vår EØS-avtale med EU er høy og stabil, over 60 prosent.

Under inntrykk av fare for internasjonal handelskrig og usikkerheten rundt Brexit, samler Europas befolkning seg mer og mer om EU. 60 prosent av EU-borgerne mener nå at medlemskap i unionen er en «bra ting». Det er det høyeste nivået for EU-støtte siden 1993. Bare 13 prosent oppgir i Europabarometeret at medlemskapet er en «dårlig ting», mens resten er nøytrale eller «ikke vet».

Utslagene er enda tydeligere når borgerne blir spurt om landet de bor i har tjent eller tapt på EU-medlemskap. Da svarer 67 prosent at de har tjent, noe som er det høyeste nivået siden dette spørsmålet ble stilt første gang i 1983.

Nei til EU gikk på nok et dundrende nederlag da Stortinget 23. mars i år med stort flertall vedtok at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke (ACER). For klimaet i Europa er energipakken et stort framskritt – den sørger blant annet for at norsk vannkraft erstatter den sterkt forurensende europeiske kullkraften.

Det var en strek i regningen for de innbitte EU-motstanderne at miljøorganisasjonene Zero, Bellona og WWF (World Wide Fund for Nature) støttet Stortingets flertall. Også Miljøpartiet De Grønne stemte for kraftsamarbeidet.

Her i Vestfold, der så mange ansatte i eksportbedrifter er avhengig av markedsadgang for sine varer og tjenester ute i Europa, var det både i 1972 og 1994 et klart flertall i befolkningen for norsk EU-medlemskap. Det er nødvendigvis ikke lenger tilfelle, men at EØS-tilknytningen står sterkt, er undertegnede ganske så sikker på. Egentlig burde de ansatte i det private næringslivet i fylket i enda større grad tone flagg og erklære seg som EØS-tilhengere. Det er i deres personlige interesse, det styrker den virksomheten hvor de har sin arbeidsplass, og det er i nasjonen Norges interesse. Det kan de gjøre gjennom medlemskap i Europabevegelsen i Vestfold.

I 2019 vil fylkesorganisasjonen forsterke aktiviteten og bli enda mer synlig i medier. I en Putin-, Trump- og Brexit-tid er det viktig at de europeiske landene står sammen både mot ytre press og mot tegn til sprekkdannelser i det liberale demokratiet. Samarbeid over landegrensene er løsningen, ikke nasjonalkonservativ eller populistisk propaganda.

Kommentarer til denne saken