Hør oss også! Korpsenes syn på etablering av BlackBox

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Janitsjarringen i Sandefjord kunne med glede lese saken om etablering av Black Box i Sandefjords blad forrige uke. Når vi leser saksfremlegget og rådmannens saksutredning som skal opp i KF-utvalget tirsdag 24. mai, så er vi i utgangspunktet positive til saken. Vi savner allikevel å se hvilke lag og foreninger i kulturlivet som har blitt bedt om å uttale seg i forkant om sine behov. Janitsjarringen opplever at saksutredningen er mangelfull, da korpsene ikke er tatt med i dialogen rundt denne utredningen.

DEL
Alle byens 13 korps har et stort behov for en fremføringsarena som dekker vårt behov både akustisk og plassmessig. Dette gjelder arrangementer i regi av hvert enkelt korps, men også til større arrangementer som samarbeidsprosjekter, fellesseminarer og NM for skolekorps.
Janitsjarringen reagerer på at det i innstillingen ikke er nevnt og tatt hensyn til at det allerede er satt ned et utvalg for forbedrede lokaler for kulturskolen og fritidskultulivet, som skal legge frem sin konklusjon og utredning for Skole og barnehageutvalget i juni. I denne utredningen favnes et stort utvalg av byens kulturliv, både kommunalt og frivillig. Her er også behovene til Andebu og Stokke tatt med.
For et år tilbake kom det en del kritikk fra politikerne om at kulturlivet i Sandefjord ikke snakket sammen. Det var derfor vanskelig for politikerne å orientere seg i de ulike behovene kulturlivet i kommunen har. Som en konsekvens av denne kritikken er det nå stiftet et Kulturråd, og vi synes det er underlig at dette rådet ikke blir forespurt om å uttale seg i denne saken.
Janitsjarringen stiller seg derfor undrende til at innstillingen om etablering av en BlackBox, innstilling om band-lokaler og innstillingen om forbedrede lokaler for Kulturskole og det lokale kulturliv kommer opp som tre ulike saker, og ikke sees under ett. Janitsjarringen ber følgelig om at det ikke vedtas noe før alle sakene har vært oppe i KF-utvalget og Skole og Barnehageutvalget.
Musikalsk hilsen
Framnes musikkorps, Haukerød skolekorps, Sande og Mosserød skolekorps, Sandefjord gutte- og jentekorps, Store Bergan skolekorps, Sandefjord Brass Symposium, Sandefjord musikkorps, Framnes foreldrekorps, Haukerød veterankorps, Orkesteret vårt, Sande og mosserød foreldrekorps, Sandefjord veteranensemble og Store Bergan Blæseensemble.

Leserbrev


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags