Fortidsminneforeningen har følgende kommentarer til det foreliggende forslag til regulering og bebyggelse for Nedre Movei 9:

Forslag til ny bebyggelse i ett av Sandefjords vakreste områder, preget av harmonisk bebyggelse, og en flott vegetasjon av store eiker. Dette området krever spesiell aktsomhet i seg selv, men også fordi det danner en viktig del av randsonen til Åsen-området.

Den foreslåtte bebyggelse er ute av dimensjon og karakter, og sprenger rammene for tomten.

Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og rådmannen i Sandefjord kommune legger stor vekt på nettopp dette, og skriver:

«Innenfor slik randsonefortetting er det viktig at kulturmiljøet vektlegges i forhold til vurderinger av høyder og volum, slik at disse ikke bør bryte vesentlig med eksisterende bebyggelse innenfor kulturmiljøet».

De sier også: «bygningstypen tar ikke opp elementer fra den omkringliggende bebyggelsen og fremstår som et fremmedelement i området».

Stort sterkere kan det vel ikke sies! Fortidsminneforeningen mener at prosjektet bør avvises, sendes tilbake med beskjed om at det bør utarbeides en ny plan og at bebyggelsen tilpasses strøkets karakter.

Det er tidligere akseptert tilsvarende bebyggelse i området (Øvre Åsen vei 5).

I ettertid har mange erkjent at slik bebyggelse ikke er naturlig i området, så fasiten finnes.