Er boligspekulantenes pengebegjær viktigere enn livskvaliteten der vi bor?!

PROTEST: Et helt nabolag – over 130 personer og Foreldreutvalget på Store Bergan skole – har samlet seg om en felles protest, skriver artikkelforfatterne.

PROTEST: Et helt nabolag – over 130 personer og Foreldreutvalget på Store Bergan skole – har samlet seg om en felles protest, skriver artikkelforfatterne.

Av

Når kapitalsterke utbyggere fra hovedstaden forsøker å fortelle oss hvordan vi bør leve våre liv i våre egne nabolag, er det tid for politisk aktsomhet. Nå har våre folkevalgte muligheten til å vise at Sandefjords ulike nærmiljø er viktigere enn spekulantenes millioner.

DEL

MeningerMens politikerne venter på å få behandle fortettingsplanene de har bestilt for «nye» Sandefjord, trykker kapitalsterke utbyggere på i en rekke nabolag for å få presset sine planer gjennom den offentlige saksbehandlingen før politikerne får utarbeidet en helhetlig plan for hvordan vi ønsker å bo og leve i byen vår. Det merkes i stadig flere nærmiljøer at utbyggerne bruker muskler, og som innbyggere føler vi oss maktesløse i møtet med kapitalmakten. Spenningen i en rekke deler av byen har derfor økt, og flere artikler i Sandefjords Blad i vår og i sommer viser med tydelighet at våre politikere sitter på en trykkoker. Sandefjords innbyggere er rett og slett lei av å bli herset med.

Dette er nok en historie om hvordan boligutviklere presser seg på. En historie av mange. En historie som bør være et tankekors for våre folkevalgte.

Slik ødelegges nabolag: Midt i et helt vanlig nabolag på Hystad, bestående av helt vanlige eneboliger, vil utbyggerne B16 Arkitektur & Landskap AS fra Oslo og Westrum Holding AS, med tønsbergenseren Tore Westrum i spissen, bygge en mastodont-blokk i fire etasjer. Boligblokka skal ha 60 leiligheter og en butikk på gateplan. Boligspekulantene, som selvfølgelig aldri skal bo i dette området, kaller det fortetting. Vi som bor her, kaller det rasering av et nabolag.

I et forsøk på å sikre seg politisk flertall for gigantprosjektet masserer og manipulerer utbyggerne tall og statistikk. En 13 år gammel rapport fra ni butikker i Oslo og Akershus fremstilles som ny og relevant. Selektivt utvalgte trafikkregnestykker brukes for å gi Sandefjords politikere inntrykk av at inngripen i vårt nabolag er av bagatellmessig art. Påstander, fremfor fakta, brukes for å argumentere med at fire etasjer og ny butikk passer inn i nabolagets boligstruktur og utgjør minimal endring i trafikkmønsteret. Slik er det selvfølgelig ikke. Derfor har da også et helt nabolag – over 130 personer og Foreldreutvalget på Store Bergan skole – samlet seg om en felles protest. Uten at det virker å ha motivert spekulantene til å ha noe som helst kommunikasjon med nabolaget de ønsker å endre. Fra den kanten er det helt taust.

Rørende omsorg for helse vår: Selv om det nesten ikke er til å tro hvordan utbyggerne på fantasifullt vis vrir og vender på sin argumentasjon, skal vi ikke kjede Sandefjords Blads lesere med detaljer. Vi skal ikke kjede leserne med å utdype hvordan boligspekulantene oppfordrer Sandefjords politikere til å gå utenom plan- og bygningslovens intensjoner for høyde. Vi skal ikke kjede leserne med detaljerte regnestykker om parkeringsnormer og trafikkberegninger. Ei heller diskutere hvordan statlige planretningslinjer for arealplanlegging faktisk slår fast at planlegging for arealbruk skal « ... fremme helse, miljø og livskvalitet …». De som vil ha mer detaljer, kan heller spørre. Vi lover å svare.

Ha tålmodighet med oss, og la oss heller få dvele en stund ved at disse spekulantene fra Oslo og Tønsberg faktisk forsøker å fortelle oss hvordan vi bør leve våre liv i våre nabolag. Jo da, du leste riktig. Spekulantene grønnvasker sin arealmaksimering og tar på seg rollen som moralens voktere for å få gjennomslag. Det er nesten ikke så man tror det man leser, men her er noen eksempler:

Normen for parkeringstetthet i Sandefjords kommuneplan er 1,5 per boenhet. I håp om å få skviset flest mulig leiligheter inn på området, ber utbygger om at parkeringsnormen reduseres til 1,2 per enhet. Og hvorfor mener de politikerne bør akseptere det: Fordi det er gang- og sykkelvei langs Hystadveien og kort vei til busstopp. Sagt på en annen måte: Kapitaljagende utbyggere med ektefølt omsorg for folkehelsen og menneskeskapte klimaendringer ber kommunen om å bruke dette prosjektet til å tvinge innbyggere i Sandefjord til å gå og sykle mer, ta mer buss og kjøre mindre bil. Det er selvfølgelig fint om vi alle lever «grønnere», men vi tviler på om utbyggerne følger opp med slike klimakrav i selve salgsprosessen. Det blir neppe slik at du som faktisk eier bil, blir nektet å kjøpe. Du får helt sikkert også lov til å få venner på besøk – selv om de kommer kjørende.

Selv utbygger vedgår at prosjektet vil gi økt trafikk i krysset Hystadveien/Soleveien. Utbyggers løsning er å bruke noen tusenlapper på maling til nye fotgjengerfelt og en såkalt dråpeøy. Av hensyn til oss og vår felles sikkerhet, legger utbygger nemlig vekt på at det er «en fordel at kryssene langs Hystadveien utformes likt». Det er naturligvis rørende å oppleve slik omsorg for Sandefjords bilister, syklister og fotgjengere. Selv har vi imidlertid tiltro til at våre medtrafikanter takler at kryss A ikke er helt likt kryss B. Vi er mer opptatt av at økt trafikk bør bety nye krav til veistandarden. Av hensyn til vår felles sikkerhet.

Eiendomsspekulantene, som neppe har bodd et sekund i vårt nærmiljø, slår fast at mange som bor i enebolig i vårt nabolag, ønsker seg en leilighet av nettopp den typen de ønsker å bygge her hos oss. Vi har ikke sett noe faktabasert statistikk på dette. Kun påstander fra investorenes side. Vel, beboere i 130 nabohus har skrevet under på et protestskriv på det motsatte. Beviskravet for påstanden ligger hos utbyggerne.

Nye Sandefjord = nye muligheter. Med grønnvasking og lettvinte påstander dundrer boligspekulantene inn i vårt nabolag. Fire etasjer, 60 leiligheter og en butikk fremstilles som fremtidsrettet. Slik er det selvfølgelig ikke. Heldigvis har flere politikere allerede ytret skepsis mot dette massive prosjektet. Flere partier har også takket ja til å møte oss for konstruktive samtaler. Det er vi takknemlige for, og vi er glade for at vi ikke bor i en rådmannsstyrt kommune. Rådmannen bor åpenbart ikke i vårt nabolag.

Dette er nemlig ikke fortetting. Dette er rasering av vårt nabolag. Et nabolag vi er glade i. For pengesterke investorer fra andre byer betyr selvfølgelig det absolutt ingenting. For oss handler det om levende nærmiljø, livskvalitet og en sikker oppvekst skjermet for farlig trafikk for våre barn. På Hystad krysser vi fingrene, setter vår lit til at politikerne vi har stemt frem i denne byen har lyttet til våre argumenter og at våre liv og vårt nærmiljø prioriteres foran eiendomsinvestorenes mål om å tjene enda noen flere millioner.

Vår historie er imidlertid bare en av mange. Frustrasjonen bobler i en rekke nabolag i byen vår. Vi oppfordrer våre folkevalgte til å trekke pusten, ikke la seg presse av ressurssterke utbyggere og ta seg tid til å tenke helhet. «Nye» Sandefjord har gitt oss tilgang til nye arealer. Det bør gi rom for nye tanker om fortetting. Kanskje er det ikke lenger like nødvendig å maksimere arealutnyttelsen like hardt over alt. Kanskje er det både mulig og bra for vår felles livskvalitet å redde noen grønne lunger. Før det fattes vedtak som ikke kan gjøres om, bør man derfor trykke på pauseknappen. Det har vi tid til.

Så får heller spekulantene vente litt til på sine millioner. Eller sin verdirealisering som det ofte heter der i gården.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags