Bryggekanten er for alle. Mye ville vært gjort hvis utbyggerne hadde fulgt retningslinjene og politiske vedtak som allerede finnes

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er knapt noe i vår by som skaper mer offentlig krangel enn fortetting av boligstrøk. Utbyggerne synes å tro at de har alt å tjene på å fortsette fortettingspresset, men i fjor skjedde det uvanlige at ledende lokalpolitikere sto fram og sa at det ofte blir så mye «bråk» rundt fortettingstiltak i byen at det kan bli mindre fortetting i tiden framover.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den 11. februar i fjor sa ordfører Bjørn Ole Gleditsch til Sandefjords Blads medarbeider Paal Even Nygaard at «folk er ikke nødvendigvis imot fortetting, men det blir gjerne bråk om byggehøyder, volum og estetikk, særlig i områder med en spesiell byggeskikk», sa Gleditsch. «Kan det bety mindre fortetting», spurte journalisten. «Ja, det kan bli mindre fortetting, samt mindre bruk av landbruksarealer», svarte ordføreren.

Den 24/6 og 17/12 i fjor skrev og sa lederen for kommunens plan- og miljøutvalg, Tor Steinar Mathiassen, i SB at han angrer på enkelte boligprosjekter han har vært med på å godkjenne i Sandefjords boligstrøk. Han viste til pkt. 1.7.1 i «Strategi og veiledning for fortetting i Sandefjord sentrum og sentrumsnære områder».

Der står det i kapittel 2: «Fortetting med kvalitet», estetikk: «Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av tiltak skal nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på stedet og kulturlandskapet.»

Utbyggerne bryr seg ikke

Men nå ser alt ut til å være glemt. I forbindelse med planene for utbygging av det såkalte Carlsenkvartalet, som er en del av sjøfronten i Sandefjord, er det strid om blant annet bygningshøyder og blokkering av den visuelle kontakten mellom bysentrum, den gamle, bakenforliggende bebyggelsen og sjøen. Planer med angivelser av maks byggehøyder i sentrum er samlet i en «Rapport om konsekvenser av økte byggehøyder i sentrum».

Byggehøydene er fastsatt av Dark arkitekter, og deres rapport skal ligge til grunn for framtidig utvikling av kvartaler i sentrum. I rapportens pkt. 2, om «bygg i sjøfronten», heter det at høydene i hovedsak skal følge rapportens anbefalinger om en nedtrapping av bebyggelse i 1-5 etasjer til 1-4 etasjer ned mot sjøfronten. Bryggekanten er vår alles, så sjøfronten skal gi rom for åpent areal som er allment tilgjengelig.

Gleditsch beklager bråket ved fortettingsprosjekter, mens Mathiassen angrer på enkelte prosjekter han har vært med på å godkjenne. Vi vil verken lage bråk for ordføreren eller gi Mathiassen mer å angre på, så vi sier fra før det er for sent, at høyden på prosjekt Carlsenkvartalet ikke er forenelig med kommunens egne krav, ei heller ser planen ut til å være utformet i samsvar med omgivelsenes karakter.

Retningslinjene må følges

Hvis det ikke er et mål at mest mulig av sjøfronten skal dekkes igjen av boligblokker, ber vi om at kommunens politikere passer på at også utbyggere må følge de reglene som kommunen selv har fastsatt og som gjelder for fortetting i Sandefjord sentrum – som ordføreren sier det vil bli mindre av. Det er for sent å angre når byggene står der. Foreløpig er prosjektet bare ute på høring, så det er ennå ikke for sent å snu.

Bakgrunnen for at vi «bråker» nå, er at en utbygger av et kommunalt område på sjøfronten, midt i et av våre historiske miljøer, legger fram et forslag om å bygge boligblokker hvor høyeste bygning opprinnelig var på åtte etasjer, mens kommunens vedtatte retningslinjer for høyder i området sier maks fire etasjer. At utbygger nå har følt seg presset til å foreslå en høyde på sju etasjer, kan ikke være godt nok for kommunen.

Ja, kanskje er det et behov for tydeligere rammer for en eventuell fortetting av boligmiljøer blant annet i sjøfronten. Men etter vår mening ville mye vært gjort hvis utbyggerne hadde satt seg inn i, og etterfulgt, de retningslinjene og politiske vedtak som allerede finnes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags