Så kom bilene i tusentall, og krevde plass og fremkommelighet, og brøt ned mønsteret. Det endret byen totalt!

Av

Byen har store utfordringer. Butikker legges om til netthandel. Presset øker på grunn av tilflytting og pålagt fortetting. Forurensning og havnivåstigning truer alle kystnære byers totale eksistens. Da er det lett å få panikk – vi må gjøre noe og det med én gang! Men de fleste tiltak vi kommer på per i dag, vil jo i bunn og grunn drepe byen uansett, eller hva?