«De historiske sporene slettes» konstaterte Samfunnsredaktør Jan Abrahamsen på lederplass i SB torsdag 2.juni, «ikke så mye år for år, men samlet over tid» viser han til en trist utvikling om hvordan by historien vår blir borte. Vi er mange som er glad for dette innspillet fra en samfunnsengasjert redaktør.

Flertallet i planutvalget mener det er opp til utbygger Micasa AS hva de vil gjøre med Storgt.7, det lille sjarmerende 200 år gamle empirehuset i Torvgangen. Nok et eksempel på grunneierstyrt utvikling av byen.

Er det virkelig slik vi skal ha det Tor Steinar Mathisen – at utbygger får ansvar for å ta vare på historia i byen vår? I dette tilfelle er selvfølgelig huset viktig å ta vare på, men det aller viktigste er plasseringen av huset. Det er plasseringen som har gitt oss Torvgangen, det sjarmerende smuget som også har fått navnet «Pølsesvingen» etter den første pølsemaker’n i byen.

Det er så mange små og artige historier som blir borte med Torvgangen, viktige utviklingstrinn i by historia vår vi aldri får fortalt mer hvis huset blir plassert et annet sted.

Tenk for en trivelig møteplass dette vil gi beboerne i det nye kvartalet. Tenk for en trivelig møteplass for alle oss som søker det spesielle. Det er «ei pølse i slaktetiden» for utbygger å sette huset tilbake til glede for mange og undring for noen.

Styret i Sandar Historielag håper bystyret vil følge Rådmannens innstilling og mindretallet i plan- og utbygningutvalget om at utbygger setter huset Storgt 7. tilbake på «plassen sin» etter gjennomføring av de omfattende grunnarbeidene som kreves.