Ønsker vi at Carlsenkvartalet skal bli et høyt og dominerende boligblokkfelt, som innebærer privatisering?

Av

Vår ordfører brukte en gang uttrykket «å sove i timen» når vi innbyggere ikke følger med mens utbyggingsplaner behandles, og vi så beklager oss over det ferdige resultatet.

DEL

MeningerDette innlegget har derfor til hensikt å vekke alle som bryr seg om hvordan byen ser ut og fungerer.

Nå gjelder det et forslag til ny bebyggelse i Carlsenkvartalet, et område av bysentrum som kan vitaliseres og bli et trivelig myldrested i bryggeområdet for befolkning og tilreisende.

Men det kan også bli noe annet, nemlig et høyt og dominerende boligblokkfelt som innebærer privatisering.

Føler politikerne presset?

Våre lokalpolitikere skal ta en beslutning til beste for de fleste i byen, altså befolkningen. Kan vi stole på at de gjør akkurat det når de kanskje føler et press fordi bygging omsider kan komme i gang der?

Hjertnes Eiendom AS, en respektabel eiendomsforvalter og utbygger, har levert forslag til en reguleringsplan for Carlsenkvartalet. Samtidig har de levert tegninger som antyder hvordan bebyggelsen kan se ut, både hva arkitektur, byggehøyder og tomteutnyttelse angår.

Selvsagt gjør ikke et firma sånt bare av godhet for byen. De må ha fortjeneste, og det gjør de ved å bygge leiligheter som i kvalitet og beliggenhet er attraktive for en betalingsvillig kjøpergruppe. Ikke noe galt i det, men i Carlsenkvartalet skal de eventuelt bebygge et stort areal i byens bryggeområde, for øvrig et areal som eies av kommunen, dvs. innbyggerne.

Hva gjør havnebyer i bryggeområdet?

Og hva bruker havnebyer slike områder til når de omregulerer?

Jo, de gjør sitt havnekvarter om til et populært kultur- og rekreasjonsområde, som samtidig blir turistattraksjon og gir næringsutvikling.

Jeg må få minne om at det for få år siden forelå et vinnerforslag etter en arkitektkonkurranse om utformingen av akkurat dette området. Det var basert på forutsetninger gitt av Sandefjord kommune, og viste en langt mer beskjeden bebyggelse, sammen med publikumsrettede funksjoner og åpne arealer for sosialt liv og mangfoldighet av aktivitetstilbud.

Hvorfor ble vinnerforslaget fra Dark Arkitekter bare forlatt og glemt i løpet av fem-seks år?

Mer tilgjengelig sjøfront!

Våre politikere har tidligere besluttet som delmål for Sandefjord sentrum:

Kontakten mellom byen og sjøen skal styrkes.

Sjøfronten skal gjøres mer tilgjengelig og med flere anlegg og aktiviteter.

Forslaget fra Hjertnes Eiendom AS, fremmet av Spir Arkitekter AS, ble behandlet første gang i miljø- og planutvalget 12. desember 2018. Der ble det besluttet krav om blant annet enkelte høydeendringer og en noe vag formulering om utvikling av et attraktivt område i havnefronten før neste gangs behandling.

Er det dette vi er mest tjent med?

Men jeg ser faren for at hovedlinjene i forslaget etter hvert glir gjennom, uten at selve det fundamentale spørsmålet blir grundig diskutert:

Er dette hva byen og bryggeområdet på lang sikt er best tjent med?

Jeg vet selvsagt ikke om du ble mer våken av dette innlegget. Skjedde det, kan du hente mer kunnskap ved å gå inn på Hjertnes Eiendoms hjemmeside eller legge inn ordet Carlsenkvartalet i Sandefjords Blads arkivsøkefelt.

Byen trenger deg som våken innbygger!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags