Ja, hva mener han egentlig?

Lars J. Nicolaysen mener Tor Steinar Mathiassen har  tydelig signalisert at den detaljplanen for Carlsenkvartalet som nå ligger til høring/offentlig ettersyn, vil bli anbefalt vedtatt av bystyret hvis det ikke kommer fram vesentlige nye opplysninger.

Lars J. Nicolaysen mener Tor Steinar Mathiassen har tydelig signalisert at den detaljplanen for Carlsenkvartalet som nå ligger til høring/offentlig ettersyn, vil bli anbefalt vedtatt av bystyret hvis det ikke kommer fram vesentlige nye opplysninger. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hva mener egentlig Tor Steinar Mathiassen (H) om Carlsenkvartalet?

DEL

MeningerViser til hans innlegg «Alle skal vite hva vi mener» under meninger i Sb lørdag 13.04.19.

LES INNLEGGET HER: Alle skal vite hva vi mener

I sak 031/19 i møte 06.03.2019 i Hovedutvalg for miljø- og plansaker, har han sammen med flertallet vedtatt å legge ut Carlsenkvartalet - detaljregulering til offentlig ettersyn. Rådmannen skriver blant annet i sin konklusjon: «Volumene er redusert, andel boliger er redusert og andel næring er økt. Det er gjort gode grep i planen når det gjelder utforming av fasader og uteområder. Rådmannen mener at foreliggende planforslag legger til rette for å utvikle Carlsenkvartalet til å bli et attraktivt urbant miljø for bolig, næring og for allmennheten i sjøfronten.»

Sammen med dokumentene og illustrasjonene som lå ved saken, er det ikke vanskelig å se konsekvensene av detaljreguleringsforslaget.

Når et reguleringsforslag legges ut til høring/offentlig ettersyn, innebærer det at forslagstiller og de som uttaler seg, kan forvente at forslaget vil bli anbefalt vedtatt når det skal behandles videre. Større endringer eller avvisning av plan etter formell høring, skjer vanligvis ikke uten at vesentlige nye opplysninger dukker opp og som ikke var kjent ved første gangs behandling av plansaken.

Han har sammen med flertallet i utvalget tydelig signalisert at den detaljplanen for Carlsenkvartalet som nå ligger til høring/offentlig ettersyn, vil bli anbefalt vedtatt av bystyret hvis det ikke kommer fram vesentlige nye opplysninger.

Det er vanskelig å forstå at Tor Steinar Mathiassen mener at vanlige demokratiske regler brytes når andre politikere velger det han kaller en «populistiske linje» når de er imot reguleringsforslaget før det er til sluttbehandling i Hovedutvalg for miljø- og plansaker.

Ifølge Wikepedia er en populist en som «uttrykker mistillit til det eksisterende politiske system eller den politiske eliten, og lovpriser «folk flest» sin sunne fornuft».

Det er bra han forsikrer om at alle interesserte skal få vite hvilke standpunkt utvalgets medlemmer tar ved annen gangs behandling. Meg bekjent er møtene i ditt utvalg åpne for alle i henhold til kommunelovens bestemmelser.

En tur til den pågående Kilenutbyggingen burde gi han og utvalget et godt utgangspunkt til å se hva han sammen med flertallet i Hovedutvalg for miljø-og plansaker er i ferd med å legge til rette for på Carlsenkvartalet.

Jeg er enig med ham i at det hadde vært ønskelig med synlig engasjement fra de unge i sentrale og viktige byutviklingssaker som denne. Kanskje det bør bli en politisk utfordring å arbeide for dette etter valget.

ANDRE MENINGER:

Derfor deltok jeg ikke på folkemøtet

Her må vi vite hva politikerne mener

Vi har jo en plan, Sandefjord! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags