Undring om Carlsenkvartalet

Av

Det er mye å undre seg over i saken om Carlsenkvartalet.