Nei, Øystein Bøe, nedbygging av Brygga er en løsning fra fortiden

Av

Øystein Bøe, Hjertnes Eiendom, hevder i sitt innspill lørdag 8. desember at en nedbygging av Brygga er en løsning for fremtiden. Jeg vil derimot kalle det en løsning fra fortiden.

DEL

MeningerFra den tiden da bolignøden var stor, og vi bygget blokker som  Fjellveien 5 på fremskutte tomter. 

Fra tiden da sjøen var av så liten verdi at den ble benytter til søppeldeponiet og havna ble benyttet til lagerhaller, da eiendomsbesittere var eneveldige. Fra før den tid da bymessige kvaliteter sto på dagsordenen.

Øystein Bøe bruker selv et sitat fra kommuneplanen som skulle tale for fortetting og altså nedbygging av Bygga. Men det samme sitatet avsluttes med et viktig poeng om å sette av plass til sosiale møteplasser.

Det er en slik møteplass Hjertnes Eiendom og Øystein Bøe vil bygge ned.

Han skriver også at folk er seg selv nærmest. Det kan så være, og det gjelder ikke minst Bøe selv, som her i Innspillet er ute for å mæle sin egen (profitt-) kake. Vi har alle en demokratisk rett til å kjempe for vårt. Så det får være greit for Bøe også. Men det er også greit for folk å vite hvem som er avsender.

Det Bøe og Hjertnes eiendom kjemper imot her, er en opinion som ønsker en annen og mer byvennlig og sosialt samlende utnyttelse, og ja – utbygging av Brygga.

Og når det gjelder fortetting, Bøe. Ja, vi skal ha fortetting, og – ja – noen vil lide for det ved tap av utsikt og sol.

Bøe etterlyser en plan for fortetting i sentrum. Det har vi kanskje ikke.

Men det vi derimot har, er en plan for byggehøyder i sentrum.

Sandefjord Byforum mener bryggeområdet bør gå inn under det som i planen benevnes et C-område med «nedtrapping, kommunikasjon med historiske miljø bak, åssider, grøntstruktur».

Som dere sikkert vet, er Byforum ikke en motstander av fortetting. Min vi er en sterk motstander av ubetenksom nedbygging av en sjøfront som kan være et stort aktivum for byen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags