Da vi fikk vite om flytteplanene tidlig i 2016, var det vel, tenkte jeg, at min mor ikke ville bli berørt. På fgrunn av rask utvikling i sykdommen trodde jeg ikke hun ville få leve så lenge. Og jeg tenkte at jeg var så takknemlig for at hun hadde fått leve sin siste og vanskelig tid på Lunden. Som tross sin sykdom fikk livskvalitet i form av spesielt egnet personale og miljø. En hjemmekoselig atmosfære med nærhet til andre beboere og personale, som alltid er i nærheten på grunn av husets størrelse og utforming.

Alle som har vært eller er nær pårørende, vet hvor tungt det kan være. Når den syke får plass og flytter på instutisjon, har det gjerne vært et langt og vanskelig forløp; med sorg, engstelse, oppfølging. Hendelser relatert til at den syke ikke klarer å ta vare på seg selv.

Det er tungt å overlate det kjæreste man har til andre. Men det kan også være en lettelse. Å ikke måtte bekymre seg hele tiden, fordi man vet at den syke nå er i trygge hender, på et fint og tilpasset sted. 

Lunden er rette plassen. Nygård (bo og behandling) er ikke rett sted for personer med en demenssykdom. Tvert i mot ! Stort hus, stor uteplass, mange etasjer, lange korridorer, mange dører, store avstander.

Det er vanskelig å samle beboere og personalet, da kjøkkenet er i hver ende av lang korridor. Den gang Nygård ble bygget, var det sikkert andre hensyn å ta. Beboere den gang var heller ikke så syke. Noen av dem var såpass friske at de tok bussen til byen på egen hånd. De var aktive, og var med på håndverk og håndarbeidsgrupper.

Jeg kan ikke forstå at man bestemmer seg for å flytte på en så sårbar gruppe, og til et sted som er direkte uegnet, når man vet hva som er viktig for å gi god og trygg demensomsorg!

Og hvor krevende er ikke en flytteprosess! Og så er det bare for en mellomperiode.

Denne tiden er de siste årene/tiden til den syke og dens familie . Jeg håper den nye kommunen Sandefjord tar til fornuft og snur. Hør på de berørte som snakker på vegne av en gruppe som ikke kan tale for seg selv, men som tidligere i livet har vært en ressurs og bidratt i jobb og samfunn.