Til å begynne med var det snakk om at dette skulle bli et kommunalt prosjekt i Sandefjord, men nå virker det som det blir et fylkesprosjekt.

Hele tiden er det sagt at dette er bestemt og skal bygges, ikke om prosjektet skal gjennomføres. Noen ganske få mennesker har protestert mot dette gigantprosjektet, noen av dem er mennesker som har pårørende på Lunden.

Selv har jeg lenge tenkt at dette kommer aldri til å bli noe av. Det ville være helt vanvittig og ikke godt for dem som skulle benytte seg av det. Hvem skal bo i en slik landsby med butikker, kafeer og pub, og kanskje til og med et reisebyrå? Ingen av dem som bor på Lunden nå har et slikt behov.

Og hvem skal drive disse bedriftene? Vil de tjene penger på det? Skal de betales med statlige midler?

Nå kommer Civitandamer til Lunden på fredager og lager kafé med lys og blomster, kaffe og kaker, og dessuten en sangstund med allsang. Min erfaring med demente på Lunden er at de har det godt på en liten avdeling og med kjente ansikter både av pleiere og andre beboere rundt seg.

De har det godt ved å få besøk av familie og venner, ansikter de kjenner igjen. En demenslandsby for fylket vil nødvendigvis gjøre at mange vil få lang vei for å besøke den demente og ikke mulighet så ofte som før. Jeg  føler at i dette planlagte prosjektet har man glemt den syke, som skal bo der.

Man tenker mer på å vise fram hvor progressiv Sandefjord er og at man tenker stort, også en idé tatt med fra Holland.

Tenk stort-bokstavene ble heldigvis skrinlagt. Hva med også å skrinlegge den hollandske demenslandsbyen og i stedet tenke på den demente beboeren?