Gå til sidens hovedinnhold

Eldreomsorg

Artikkelen er over 3 år gammel

Eldreomsorg handler om mennesker som på grunn av sykdom eller svekkelse kombinert med aldring, har behov for behandling, pleie og/eller praktisk bistand. Alder er således ikke et selvstendig kriterium i denne sammenhengen. I en tid der det blir stadig flere eldre, blir det samtidig stadig flere friske eldre. Friske eldre ønsker å bo hjemme, derfor må vi tilrettelegge for det. Eldre er en stor ressurs, ikke minst for frivilligheten.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Noen eldre mennesker er ensomme og føler seg utrygge ved å bo hjemme uavhengig om de har daglig tilsyn fra hjemmetjenestene. Mange av disse har likevel et funksjonsnivå som gjør at sykehjemsplass ikke er det rette tilbudet. Fremskrittspartiet vil legge til rette for moderne aldershjemstilbud, Omsorg+, for dem som ikke har akutt behov for en sykehjemsplass, men som føler seg ensomme og utrygge ved å bo hjemme.

Dette skal ikke være institusjoner, men boliger som leies eller eies av beboerne, og hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor. Det skal være døgnbemanning knyttet til Omsorg+. Vi ønsker et tilpasset botilbud til eldre, som f.eks. aldershjem, seniorhus og Omsorg+. Det kan skje i privat, ideell eller offentlig regi.

Private aktører skal kunne tilby sykehjemsplasser på lik linje med kommunene, og de som trenger en plass, skal ha mulighet til å velge tilbud også utenfor egen kommune. Når sykehjemmene må konkurrere om brukerne, vil dette heve kvaliteten på tilbudet.

For Fremskrittspartiet er ordet velferdsprofitører et ord som ikke hører hjemme i norsk debatt om velferd. Om en privat aktør leverer anbud på en tjeneste, eller tilbys tilskudd, og får et overskudd er det kvaliteten på den gitte tjenesten som betyr noe for Fremskrittspartiet.

De sykeste eldre må sikres sykehjemsplass. Det er fortsatt behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Vestfold. Fremskrittspartiet vil styrke den lovbestemte retten til sykehjemsplass for eldre pleietrengende når de har behov for det. Fremskrittspartiet er klar på at det må opprettes sykehjem med avdelinger som er spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper, og legedekningen må styrkes.

Eldreomsorg handler om mennesker som på grunn av sykdom eller svekkelse kombinert med aldring, har behov for behandling, pleie og/eller praktisk bistand. Alder er således ikke et selvstendig kriterium i denne sammenhengen. I en tid der det blir stadig flere eldre, blir det samtidig stadig flere friske eldre. Friske eldre ønsker å bo hjemme, derfor må vi tilrettelegge for det. Eldre er en stor ressurs, ikke minst for frivilligheten.

Noen eldre mennesker er ensomme og føler seg utrygge ved å bo hjemme uavhengig om de har daglig tilsyn fra hjemmetjenestene. Mange av disse har likevel et funksjonsnivå som gjør at sykehjemsplass ikke er det rette tilbudet. Fremskrittspartiet vil legge til rette for moderne aldershjemstilbud, Omsorg+, for dem som ikke har akutt behov for en sykehjemsplass, men som føler seg ensomme og utrygge ved å bo hjemme. Dette skal ikke være institusjoner, men boliger som leies eller eies av beboerne, og hvor det sosiale miljøet er en viktig faktor. Det skal være døgnbemanning knyttet til Omsorg+. Vi ønsker et tilpasset botilbud til eldre, som f.eks. aldershjem, seniorhus og Omsorg+. Det kan skje i privat, ideell eller offentlig regi.

Private aktører skal kunne tilby sykehjemsplasser på lik linje med kommunene, og de som trenger en plass, skal ha mulighet til å velge tilbud også utenfor egen kommune. Når sykehjemmene må konkurrere om brukerne, vil dette heve kvaliteten på tilbudet.

For Fremskrittspartiet er ordet velferdsprofitører et ord som ikke hører hjemme i norsk debatt om velferd. Om en privat aktør leverer anbud på en tjeneste, eller tilbys tilskudd, og får et overskudd er det kvaliteten på den gitte tjenesten som betyr noe for Fremskrittspartiet.

De sykeste eldre må sikres sykehjemsplass. Det er fortsatt behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Vestfold. Fremskrittspartiet vil styrke den lovbestemte retten til sykehjemsplass for eldre pleietrengende når de har behov for det. Fremskrittspartiet er klar på at det må opprettes sykehjem med avdelinger som er spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper, og legedekningen må styrkes.

Etter et langt samliv ønsker mange eldre å fortsette å leve og bo sammen, selv om det oppstår et pleie- og omsorgsbehov hos en av partene. Fremskrittspartiet vil arbeide for at eldre par skal få muligheten til fortsatt å leve sammen, også i tilfeller hvor det er behov for å flytte til en mer tilrettelagt bolig eller i en institusjon.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.