Sandefjord Kulturråd vil påpeke hvor viktig en kulturell infrastruktur er for det lokalsamfunnet vi skal skape fram mot 2030. Det er 50 år siden de første planene om et Hjertnes kulturhus ble løftet fram i Sandefjords Blad 21. november 1968. All infrastruktur i et samfunn må fornyes, på samme måte som vi trenger oppdaterte veier, internett og skoler trenger vi å løfte lokalt kulturliv. Vi mener at Sandefjord kommune har et særlig ansvar for å ivareta framtidens produksjonsforhold for lokal kultur og kunstopplevelse. Dette handler i bunn og grunn om hva slags lokalsamfunn vi skal være fram mot 2030.

Ny aktivitet

Skal Sandefjord være en kommune som spiller på lag med lokalt initiativ, må vi skape arenaer som gjør at ny aktivitet kan vokse fram. Sandefjord står overfor store utfordringer fram mot 2060, antallet over 70 år vil mer enn dobles. Vi er likevel overbevist om at en attraktiv kommune trenger kulturopplevelser som holder oss friske og oppdaterte. Framtidens 70-åringer vil nyte livet og kulturopplevelsene og vil gjøre det sammen med både barn og ungdom.

Vi skaper ikke fremtidens Sandefjord ved å si nei til arenaer, som gjør at nabokommuner framstår som mer pulserende og attraktive. Unge familier som ser etter et sted å skape seg en framtid, trenger å vite at Sandefjord har mer tro på fremtiden enn fortiden.

Kultur funker

Vi som arbeider for å fremme kultur, kan tidvis støte på utfordringer når vi skal påvise verdien av vår tilstedeværelse. Vi blir ofte indirekte bedt om å legitimere vår plass i samfunnet. Dette kan resultere i at tilskudd til kultur blir puttet i bunken «mindre viktig», skjøvet til side til fordel for lovpålagte oppgaver, som hoper seg opp i store stabler. Når vi retter blikket mot dagens situasjon, finnes det gode effekter målt av kulturarbeid generelt. Og listen her er lang – alt fra folkehelseperspektivet: Psykisk helse hos barn og unge, kamp mot utenforskap og arbeid for utjevning, ned til individnivå som kan handle om personlig mestring, selvrealisering og refleksjon. For Sandefjord sin del, er argumentene mange. Vi skal her nevne noen få av dem:

– Sandefjord har uvanlig mange barn og unge som har faste eller prosjektbaserte aktiviteter innen kulturfeltet. Disse trenger gode nok rammer for trening- og fremføring – akkurat som idretten. Det er (minst) like mange voksne i alderen 25–70 år som holder på med de samme aktivitetene.

For alle aldre

– Vi vil etter hvert få en stor gruppe seniorutøvere som også trenger tilfredsstillende tilrettelegging. Ved siden av trening og fremføring ligger mulighetene til rette for uformell aktivitet for aldersgrupper fra 0 til 100 år. Vi snakker ofte om barn og unge, men hva med fru Hansen på 80 – skal ikke hun få ta et glass rødvin til en matiné utenfor senteret?

– Det har ikke vært bygd et eneste hus for kultur på 43 år i Sandefjord (det er fristende å nevne at det har vært bygd en rekke idrettsbygg, og nå fikk vi gjort det)

Skaper attraktivitet

– Utvikling av byens kulturhus er en viktig strategi for å skape bostedsattraktivitet i Sandefjord. Kulturbaserte stedsutviklingsstrategier har blitt toneangivende for å skape gode steder å leve i Norge. I kampen om å tiltrekke seg unge og dynamiske mennesker og de rette virksomhetene, forsøker stadig flere kommuner å skape attraktive bo- og arbeidslivskvaliteter med kulturbaserte stedsutviklingsstrategier. Her er det ingen grunn til at Sandefjord skal ligge lent tilbake. Det skal ikke føles som en straff å bli plassert i byen vår dersom du jobber i et internasjonalt selskap.

Stå ved løftene!

– Våre politikere har tidligere gått til valg på det vi velger å kalle «fleksibel kulturarena» uten å vise vilje til gjennomføring. Det har nå foregått en ryddig prosess, hvor byens kulturliv har arbeidet sammen med kommunens administrasjon for å fremme et forslag som er realistisk og i tråd med kulturlivets behov. Vi forventer at byens politikere makter å stå ved egne løfter, alt annet vil være en nedprioritering av lokalt kulturliv.

Ny fleksibel kulturarena har stått øverste på Sandefjord Kulturråds prioriteringsliste siden oppstarten. Vi ønsker politikere et godt budsjettmøte!