Millioner til glede og besvær?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Millionene drysser ned over helsestasjon og skolehelsetjenesten, som øremerkede tilskuddsmidler. Tjenesten skal helt riktig styrkes, men påstanden i SB om at det er Venstre og KrF som har kjempet hardt for å få gjennomslag for dette, må modifiseres. Regjeringen, som nå består av fire partier, har gitt tilskuddsmidler for å styrke tjenesten i 2019.

DEL

LeserbrevTil orientering har tilskuddsmidler også blitt gitt før Venstre og KrF kom inn i regjeringen. Men sant nok, tjenesten trenger midler og 11,2 millioner høres bra ut. Vi ligger på 5. plass i tildelt sum, men dårlig an når det gjelder helsesykepleiere i barneskolen. Oppnår vi kvalitet eller utfordringer med denne tildelingen? Tilskuddsmidler er vel og bra, på kort sikt, men ingen fremtidig optimal modell, ifølge enhetsleder Bente Prytz.

2018 tall viser totalt 8,2 prosjektstillinger innen barn/ungdomsskolens skolehelsetjeneste og familiesentrene i vår kommune. Jordmortjenesten har 3, 9 årsverk i prosjekt. Videregående skole har ingen. Prosjektstillinger er tidsbegrenset fordi kommunen ikke vet om det kommer midler til å opprettholde stillingene året etter.

Sandefjord har 8 barneskoler med over 300 elever, minstenormen til bemanning på barneskoler med 300 elever er 1,1 helsesykepleierårsverk, som eksempel har Byskolen 0,4 årsverk til sine 318 elever. Fakta er at 8 barneskoler har en lavt bemannet skolehelsetjeneste i dag. Noen bemannes hovedsakelig med tilskuddsmidler, noe som gir usikkerhet i forhold til kontinuitet og kompetanse. Totalt har skolehelsetjenesten i barneskolene 10,45 faste helsesykepleier årsverk, minstenormen er 18,1.

Venstre uttaler i SB at ungdom etterlyser flere helsesykepleiere, bedre skolehelsetjeneste og flere kontaktpunkter, – det er riktig. Men dessverre gir tilskuddet på 11,2 millioner ikke noen særlige flere årsverk/ stillinger, men kommunen får mulighet til å fortsette å lønne 12,1 årsverk som allerede er ansatt i prosjektstillinger. Men for å nå minstenormen i faste stillinger er gapet fremdeles 7,65 årsverk i skolehelsetjenesten og familiesentrene. Høyre og samarbeidspartiene har over flere kommunebudsjetter i perioden lagt inn midler til faste helsesykepleierårsverk, bygget stein på stein. Forutsigbarhet er viktig. Sandefjord Høyre vil fortsette å budsjettere årsverk til skolehelsetjenesten og familiesentrene. En utfordring er at det utdannes for få helsesykepleiere, spesialkompetansen er i ferd med å bli en ressursmangel. Dette må fire parti regjeringen gjøre noe med.

Sandefjord Høyre mener kommunen bør prioritere faste årsverk/prosjektstillinger ved skoler med flest elever, størst sosioøkonomiske utfordringer og pr. i dag lav bemanning. Høyre vil sette ung omsorg i fokus ved å fortsette å styrke å skolehelsetjenesten, spesielt i barneskolene og familiesentrene. Et tiltak er å arbeide for å etablere «Familiens hus» med tanke på å samle tjenester og kompetanse til familier, barn og unge på et sted. At fire partier i denne regjeringen er enige om å satse mer på barn og unge er bra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags