Mens det prates, dør kysttorsken

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Er det nødvendig å opprette en marin vernesone i Oslofjorden for å sikre bestanden av kysttorsk? Jeg har foreslått det, men nå har Oslofjordfondet bevilget 3 millioner til forskning til forskning som skal gi grunnlag for restaurering av økosystemene i fjorden. Er ikke det nok?

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg er glad for at det skal forskes mer. Men vi må også handle. Kysttorsken i Skagerrak og Ytre Oslofjord trenger hjelp – nå, skriver Havforskningsinstituttet i en artikkel – i 2015. De peker på at bestandene er blitt kraftig redusert de siste 10–20 årene.

Instituttet har hatt flere overvåkingsprogrammer som viser tilbakegangen. Fra 1999 til 2010 ble fangsten av småtorsk i strandnot Hvaler- Vest-Agder redusert med 85%i forhold til langtidssnittet. Tilsvarende viser ressursovervåkinga av større torsk på høsten en kraftig nedgang, særlig i Ytre Oslofjord hvis vi sammenligner perioden 1985–1990 med perioden 2002–2014. Havforskningsinstituttet er involvert i «Det nasjonale naturtypekartleggingsprosjektet» som viser at det er svært lite torske-egg og torskelarver i Ytre Oslofjord.

I 2006 havnet kysttorsken på Artsdatabanken rødliste med status som nær truet. I 2008 utarbeida Havforskningsinstituttet en rapport til Fiskeridirektoratet om den kritiske situasjonen for kysttorsken. Forvaltningen har altså kjent til dette i over 10 år, men lite har skjedd.

Det er ulike årsaker til krisa. Noe kan skyldes klimaendringer med høyere vanntemperatur. Men hvis ytre omstendigheter gjør levekårene vanskeligere for torsken, så må beskatningen reduseres. Merkeforsøk langs Agder-kysten viser at over halvparten av all voksen torsk fiskes opp i løpet av et år. Det er grunn til å tro at det ikke er annerledes i Oslofjorden. At det ikke er mer fisk som er to og tre år gamle, reduserer gytinga dramatisk. De unge fiskene er ikke så produktive som de eldre!

Om vi ikke kjenner alle årsakene til at fiskebestanden er i krise, så vet vi hvordan den kan økes: Ved å redusere beskatningen. Havforskningsinstituttet peker på forbud mot faststående redskap som i lokale bevaringsområder har gitt en hurtig og målbar effekt.

Havforskningsinstituttet har vært klare i sine faglige råd i rapporter fra 2008 og 2013. Skal vi redde kysttorsken har vi ingen tid å miste, sier instituttet i 2015. Føre-var-prinsippet krever da at vi handler nå, så kan videre forskning avgjøre om det må enda sterkere tiltak til enn det SV har foreslått gjennom en marin vernesone fra Oslo til Slagentangen med forbud mot alt fiske unntatt med snøre og stang.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags