Ved i sin tid å tillate Jotun å etablere seg, med en meget stor fabrikk med mange ansatte og et meget stort tungtransportbehov, langs Industriveien har de i lang tid framover skapt en formidabel trafikkvekst, spesielt av tunge kjøretøy gjennom sentrum, via Kilen og Framnes. Kjøretøy som heller egner seg til bruk på motorveien, ikke gjennom boligområder. 

Jotun bør snarest utarbeide en strategi for å redusere sitt behov for transport.

Når det nå foreslås å legge en ferjeterminal på samme sted, blir det jo helt spinnvilt.

Hvis ledelsen i Jotun ikke ser problemet med trafikk, må i hvert fall politikerne se det og gripe inn.

Planlegg for en framtid med mindre trafikk, som også Stortinget faktisk har bestemt.

Nullvekstmålet er krevende å nå, men forslaget om terminal på dette stedet øker trafikken og alle problemene som følger med, trafikkulykker ikke minst.