I 2015 kom det 5.480 unge enslige asylsøkere til Norge, i 2016 kom det 320. Hvorfor? Jo Stortinget vedtok med stort flertall en ny strengere asylpolitikk. Hva skjer så, snillismen slår ut realismen i Venstre, KrF, SV og MGM og de ønsker velkommen til alle unge asylsøkere. I Norge anslår man at det kan være 40.000 flyktninger med ulovlig opphold.

Hvor mange som har kriminell bakgrunn vet ingen. Hvis man i tillegg skal ha familiegjenforening av de nevnte unge enslige asylsøkerene kan man mangedoble dette antallet. Totalt urealistisk selvom vi er verdens rikeste land. Takk og pris for Sylvia Listhaug som tør å stå fram å si sin mening! Retorikken hennes kan sikkert diskuteres, men realitetene er udiskutable,lover og regler fungerer slik de skal. Det kommer mindre asylsøkere til Norge. Når dette er sagt så skal vi selvfølgelig ta imot flyktninger som er reelle og som kan identifiseres. De som er her på ulovlig vis skal sendes ut av landet, uten unntak. Lover og regler gjelder for alle. Det er å håpe at de øvrige politiske partiene står på sin asylpolitikk, slik at vi kan unngå svenske tilstander i Norge. Sverige blir nå straffet for sin snillistiske asylpolitikk. Norske politikere bør ikke glemme sin viktigste oppgave:Trygghet og sikkerhet for sine borgere. Kanskje dette også er noe å huske på til valget,håpet er jo at noen faller under sperregrensen.