Og jeg har bestemt meg. Jeg vil at mitt lokalmiljø, min by og min kommune skal ta ansvar. Jeg vil ikke at vi bare skal se det skje og snu oss bort, men ta stilling her hjemme. Det handler om en positiv handling. Det handler om menneskerettighetene.

Det er over 65 millioner mennesker på flukt i verden i dag, og tallet øker med om lag 34.000 mennesker hver dag. Jeg vil ikke se flere bilder av mennesker som risikerer livet for så å møte stengte dører. Jeg vil ikke se flere bilder som det av tre år gamle Aylan Kurdi, som omkom da en båt kantret i Middelhavet, og som ble skylt opp på en strand i den tyrkiske feriebyen Bodrum. Jeg vil ikke se flere bilder som det av fem år gamle Omran Daqneesh som måtte reddes ut av ruinene av sitt eget hjem i Syria. Jeg vil se dem smile og leke i trygge omgivelser. Gjerne i Norge. Gjerne i Sandefjord.

Jeg er stolt av å kunne kalle Sandefjord min hjemby og fortelle om arbeidet vi gjør for flyktningene. Vi har gjort mye bra, men vi kan også gjøre så mye mer!

Retten til å søke asyl er nedfelt i artikkel 14 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene, og dersom vi fratar mennesker muligheten til å søke asyl bryter vi menneskerettighetene. Derfor må vi gi noen av verdenssamfunnets mest sårbare en sjanse. Gi dem muligheter. For alle land har ansvar for å avlaste de landene som har tatt imot mange flyktninger. De kan ikke ha hele ansvaret alene. Norge er intet unntak. Vi vil ikke være et unntak.

La oss kreve politisk mot, vilje og handling av våre lokalpolitikere og av regjeringen.

Amnesty krever at norske myndigheter tar mer ansvar, og henter 10.000 asylsøkere fra Hellas og Italia. Dette vil være et viktig bidrag til den europeiske- og globale ansvarsfordelingen.

Istedenfor å stenge mottak og avvikle gode mottaksordninger rundt i distriktene og kommunene så burde dette anvendes til å ta imot flere som trenger det, samtidig som vi avhjelper Hellas og Italia. Jeg krever at Norge respekterer retten til å søke asyl og at det blir trygge og lovlige veier til Europa, og jeg ber mine folkevalgte om å gjøre det samme.

La oss gi dem en sjanse og la oss vise mot til å stå opp for noe så viktig.