Monumentet er selve symbolet på Sandefjord, og for turister Sandefjords ansikt utad. Ikke så lite pinlig å vise seg frem på denne måten. Er det fritt frem for private aktører å annektere og forsøple et helt hjørne i en offentlig park? Teltet er støyende og introvert og funksjonen har hverken glede av den flotte utsikt eller de grønne omgivelsene, men klart det er bra business å være synlig.
Parken ved sjøen er unik og noe Sandefjord virkelig kan være stolt av. Den bør være et offentlig gode og ikke en "tomt" som privatiseres til kommersielt bruk i hele sommersesongen. De som arrangerer festivaler og events setter opp slikt noen dager av gangen for å skape liv i byen, men dette teltet er jo blitt mer eller mindre permanent over mange måneder og flere år? Funksjonen blokkerer nå bruken av den fineste delen av parken for alle andre formål.

Kan ikke arrangøren som leier plass til teltet leie andre steder? For eksempel på Tivolitomta eller på en av de mange parkeringsplassene der teltet ikke ødelegger sikten og inntrykket av byen? Da får alle som har glede av forestillinger og konserter likevel det de ønsker, og parken får være i fred. Hva med å ta i bruk fremtidige byggetomter midlertidig som den i Kilen eller den ved Carlsen kvartalet? Hva med å ta i bruk tomme lokaler som gamle "Verdensteateret"?

Sandefjord har en rekke flotte muligheter bare man tenker seg litt om. Men kanskje blir det for dyrt? Hva koster det egentlig for en privat aktør å leie en kremtomt i badeparken? Skal det kanskje åpnes for flere så dette blir rettferdig? Prøv å forestille dere hva som hadde skjedd med parken vår om alle skulle få lov å "leie" så permanent og bygge ned parken vår? Mon tro om dette er et første snikende skritt på å få lov å bygge permanent et sted man ellers aldri ville fått lov......?

Jeg heier på alle som får det til uten å bruke våre offentlige parker så permanent: Bakgården, Kurbadet, og alle andre som skaper liv i byen med telt og liv en helg, men som kjenner sin besøkelsestid og fjerner "rælet" etter et par dager!