Landstadsgate 5 passer bra for en familie. Det er derfor uforståelig for meg at huset ikke har vært bebodd i mange år. Vestfold fylkeskommune sier om huset: «Landstadsgate 5 og 7 er verneverdige, både som enkeltbygg med antikvarisk verdi, og som del av et sammenhengende stort trehusmiljø.»

Landstadsgate 5 er et gammelt tømmerhus fra før 1840 som var i god stand da Sandefjord kommune overtok det. Skraphandler Stensrud gikk i sin tid med på å bytte sin eiendom i Torvgata med eiendommen i Landstadsgate 5. Huset ble renovert før de tok det i bruk. Huset er, som vanlig på den tid, bygget på store «kraftfulle» steiner. Det ble satt inn nye vinduer og skiftet ny panel utvendig. Bad, kjøkken og elektrisk anlegg ble også renovert.

Ifølge tegningen i Sandefjords Blad 16. juli 2016, har Sandefjord kommune tenkt å rive Landstadsgate 5. Dette vil rasere deler av dette verneverdige bybildet. Vestfold fylkeskommune tar opp signaleffekten Sandefjord kommune gir med dette: «Vi anser at det er svært viktig at kommunen signaliserer, både til innbyggerne og tiltakshavere, at kommunen vil bevare byens historie. Byens historie kommer først og fremst til uttrykk i den gamle bebyggelsen og gamle gateløp. Det er tilsvarende uheldig dersom kommunen legger til rette for rivning av bebyggelse regulert til spesialområde bevaring allerede i 1975, og som har vært betraktet som verneverdige bygninger i over 30 år. Det er problematisk for kommunen å kreve at andre/private skal ta vare på eldre bygninger, når man selv river bygninger regulert til bevaring. Kommunen mister da sin legitimitet i denne type saker.»

I stedet for å rive viktige deler av Sandefjords historie, kan Sandefjord kommune heller bidra til mer liv i dette området. Med et koselig trehusmiljø, lekeplass i nærheten og kort vei til Byskolen er dette på flere måter et attraktivt område. En ny park, Forsmannsparken, som en del av Forsmannsenteret vil gjøre det enda mer levende og attraktivt.