Hvordan i all verden kan Antonsen i Sandefjord kommune si at hus ikke skal rives for å bygge Forsmann 3? Det er jo bare å se på kommunens egne papirer/tegninger, det nye bygget går helt frem til Landstadsgate,  over Landstadsgate 5 og huset ved siden av, på hjørnet av Sverresgate. Hvordan skal de få det til uten å rive disse bygningene?