Gå til sidens hovedinnhold

Vi er ikke imot nybygg. En by må fornyes, men det nye må tilpasses byens eksisterende bygnings- og kulturmiljø

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatten om Chr.Hvidts plass handler om balanse mellom gammelt og nytt, avhengig av hva man velger å se.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helhetlige kvartalsplaner: I strategirapporten til Asplan Viak, fra 1999, pekes det på at Sandefjord sentrum kan fortettes på en moderat måte, og at det skal skje etter helhetlige kvartalsplaner. Denne strategien er fortsatt gjeldende og bør danne grunnlaget for all utbygging i byen. Planforslaget fra HE eiendom tar kun for seg deler av kvartalet, noe som ikke bidrar til en moderat bebyggelse, men heller øker høydene på en uakseptabel måte.

For høyt: Dark arkitekter peker i sin utredning fra 2015, på hvilke høyder som kan aksepteres, og hvor disse kan innpasses. Det er ingen forslag i rapporten om at Hvidtkvartalet skal ha spesiell høy bebyggelse, tvert imot viser rapporten at man skal holde den generelle maksimale høyden på 5+1 etasje.

Det er heller ikke anbefalt at man skal kunne bebygge den andre siden av Chr. Hvidts plass; kvartal B1 (Sperrekvartalet) med bebyggelse opp til 11 etasjer, slik Bente Aven Lang mener, men at man også her, bør holde seg til en generell byggehøyde på 5 +1. I sin argumentasjon for prosjektet på Chr.Hvidts plass velger utbygger å se bort i fra alle de anbefalinger og forslag som foreligger i de nevnte rapportene. Man velger en løsning som nettopp ikke omfatter hele kvartalet, og man forslår høyder som slett ikke er anbefalt for dette kvartalet, ei heller i Sperrekvartalet.

NB-registeret, nasjonalt viktig: Når vi også vet at kvartalet som en del av sentrumsområdene, er vurdert som nasjonalt og lokalt viktig i Riksantikvarens NB-registeret, er det å håpe at utbygger finner frem til et samarbeid om en samlet plan for hele kvartalet, og at høydene da tilpasses de rammer som politikerne faktisk har vedtatt.

Kirkenes nærområder: Fortidsminneforeningen har pekt på ønsket om moderate byggehøyder i områdene som grenser inntil kirkene og kirkegårdene. Vi tror at respekten for disse kulturminnene støttes av et stort flertall av byens befolkning, og at det ikke trengs spesiell patos for å få frem dette poenget.

Fortidsminneforeningen: Vi er ikke imot nybygg. En by må fornyes, men det nye må tilpasses byens eksisterende bygnings- og kulturmiljø som allerede finnes. Det må også reflektere den tid det er bygget i. Det finnes flere gode eksempler på dette i Sandefjord.

Det er å håpe at det også blir resultatet på Chr. Hvidts plass.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.