Fraværsgrensa, vellykket?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Da er det første skoleåret med den så mye omtalte fraværsgrensa i videregående skole over, og man har begynt å se på erfaringene med ordningen. Endelig rapport er ikke klar, men høyresiden har allerede innkassert «seier» i media med konklusjonen: Ordningen har gitt forventet resultat, fraværet er gått ned!

DEL

LeserbrevJa, da er det vell bare å gratulere da? Flott, målet med å få redusert fraværet er nådd.

Eller er bildet litt mer nyansert enn som så? Var målet kun å få flere skulkere til å oppholde seg på skolen, eller var det kun en del av et hovedmål om å få flere til å fullføre videregående opplæring?

Hva sier lærerne, hva sier elevene, hva sier foreldrene?

Lærerne sier noe om delte erfaringer, det er så klart bra at det er flere i klasserommet, men det er også vanskelig å måtte sette «ikke-vurdert» på elever man vet er gode nok. Det er også lærere som velger å underrapportere fravær for å unngå at elever dropper ut av skolen.

Elevene er også delte i sine erfaringer, men mange sier noe om medelever som gir opp når de skjønner at det vil komme «ikke-vurdert» i et eller flere fag. De opplever press og bruk av tid/penger på unødvendige legebesøk, syke medelever i klasserommet og angst for å ikke lykkes. Forventninger om å lykkes på alle områder skaper dessverre større belastninger og problemer for flere unge.

Foreldrene har ikke sagt så mye foreløpig, men jeg vil anta at de tenker det er fint om avkommet er på skolen når de skal. Men vi ser også som foreldre et økt press, halvsyke ungdommer som MÅ på skolen fordi det er fagdag i dag, fri fra egen jobb for å kjøre til legen, utgifter til legeattester, og flere elever som ikke får fullført videregående opplæring.

Så bildet er nyansert, og det er ikke så sikkert at fraværsgrensa er det beste virkemiddel for å få ungdommene våre gjennom videregående skole – og det må jo være målet? Hva med å se på kvalitet og innhold i skoledagen? Hva med egenmotivasjon for å delta i god undervisning, ikke kun straff/trussel om å falle ut av systemet? Hva med å sikre vikarer når læreren er syk (og det skjer ikke så rent sjelden, men de kan jo heldigvis bruke egenmelding og få tilrettelegging etter IA avtaler). Det er ikke få skoletimer som avlyses fordi skolen ikke lykkes å få inn vikarer, hvilket signal sender det?

«Det kan synes som fraværsgrensa hjelper de flinkeste elevene med å komme seg opp om morgenen, samtidig som den etterlater de svakeste i en spiral av «ikke-vurdert» og privatisteksamener.» skriver Edvard Botterli Udnær, Elevorganisasjonen i Oslo.

Så ja, fraværet har gått ned fra 5 til 3 dager- mens flere elever ikke får karakterer i alle fag, spesielt på yrkesfaglige linjer. Så full seier synes jeg ikke man kan tillate seg, dette må vi evaluere bedre. Og ikke minst så må vi jobbe for kvalitet i skolen, nok lærere i klasserommet, variert og praktisk tilrettelagt undervisning, tilstrekkelig med lærlingeplasser og en skolehverdag som stimulerer ungdommene til å ønske å være på skolen. Dette er saker SV vil ta kampen for i neste stortingsperiode

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags