Høye boligpriser

Av
DEL

LeserbrevBolig er et helt sentralt element i livene våre. Familieliv, arbeid, utdannelse, det sosiale livet. Alt tar utgangspunkt i at vi har en funksjonell bolig. Hvorfor tillater vi at prisene på boliger stiger så mye at unge ikke kommer inn på markedet? Det er lokalpolitikerne som er de viktigste aktørene i boligpolitikken for å fremskaffe tomter som kan bebygges.

Det skal i byområdene bare bygges i og rundt kollektivakser og knutepunkt. Utgangspunktet for dette er klimaforliket på Stortinget i 2008 og 2012. Denne politikken står fortsatt hugget i stein selv om elbil revolusjonen ruller inn over oss.
Hvem er taperne i denne politikken som fører til at boligprisene går opp, samt at det i pressområdene i stor grad bare bygges boliger som er dyrest å produsere, på de mest kostbare sentrale tomtene?

Ungdommen og folk med vanlige jobber og lønninger! Konsekvensen av dette er at man må finne seg bolig utenfor det sentrale byområdet, eller i en annen kommune og få en lengre arbeidsreise med tilhørende belastning på veinettet og kollektivtrafikken. Ofte blir man «belønnet» med å måtte passere bomstasjoner på vei til arbeid.

Hvordan ser egentlig politikerne fra Ap, KrF, Sv, Miljøpartiet, Høyre og Venstre for seg at de skal få alle sykepleierne og andre yrkesgrupper de trenger for å levere tjenester til befolkningen, hvis disse arbeidstagergruppene må bo i andre kommuner, eller langt ifra arbeidsplassen på grunn av høye boligpriser?

Jeg mener at Klima begrunnelsen for arealpolitikken i storbyene bør stresstestes mot sosial bærekraft.
Kommunesektorens organisasjon KS har i KS-FoU: Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør utført av Asplan Viak mange interessante funn. Mange barnefamilier finner ikke boløsninger som er i samsvar med den nasjonale politikken om alle skal kunne bo godt og trygt. Hvem skal bo i de klimavennlige byene? Hva er transportkonsekvensene? Er det for ensidig vekt på klima og samordnet areal og transport og i for liten grad sosioøkonomiske hensyn og sosial bærekraft i arealplanleggingen?

En arealpolitikk hvor det bare skal bygges sentralt og nær kollektivårer gir som resultat at tomteprisene blir høye. Tomtekostnad er fort et sted mellom 15000,- og 20000,- kr pr. bygd kvadratmeter bolig for leiligheter i Oslo. Heldigvis er det ikke slik i Vestfold og Telemark ennå, men vi har stigende boligpriser og faren for at mange grupper blir ekskludert fra de mest sentrale områdene.
For Fremskrittspartiet er det viktig å regulere nok varierte tomter i kommunene, slik at man også kan bygge de billigste boligene, nemlig rekkehus og eneboliger!

Der vi har plass bør det kunne bygges lengre vekk fra kollektivårene, eller bygge ut kollektivtrafikken til nye større boligområder med variert struktur slik at flere har råd til gode boliger til en fornuftig pris.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags