Det var da "gamle" Sandefjord, Stokke og Andebu gikk sammen og dannet den nye storkommunen Sandefjord. Et viktig steg mot en mer slagkraftig og fremtidsrettet kommune.

Samtidig var det første gang jeg fikk oppleve et offentlig arrangert fyrverkeri på hjemlig grunn. En fantastisk og herlig opplevelse. Fra tilholdssted på Kilen Brygge, følte man all den enorme og fantastiske lyssettingen formelig eksploderte en i hodet. Gjennom 9 herlige minutter fikk vi oppleve den ene fantastiske lyssettingen etter den andre.

Gjennom et langt liv har jeg reist verden rundt opptil flere ganger. Jeg har jeg opplevet både nyttårsaftener og nasjonaldager i flere store byer og verdens metropoler. Felles for alle disse store dagene er at de har blitt feiret med fantastiske fyrverkeri. Fyrverkeri som har gledet sjelen, i motsetning til den tilfeldige rakettutskytingen som man ellers ser og som stort sett er helt uten mål og mening. Rakettutskytinger som er mer en fare for omgivelsen enn noe annet.

Det er mulig at det er tilfeldig, men bortsett fra det fantastiske offentlige fyrverkeriet, både hørte og så jeg minimalt med tilleggsalutter. Jeg har heller ikke registrert at noen har blitt skadet grunnet fyrverkeriet denne nyttårshelgen.

Offentlig fyrverkeri har flere fordeler, men de største er utvilsomt: Resultatet blir en stor opplevelse samt at sikkerheten settes i høysetet. Det er svært få som føler noe behov for å supplere det fullkomne fyrverkeriet med en liten kinaputt i etterkant.

Sikkerheten, både angående personer samt brann, er grunnen til at man flere steder har forbud mot private utskytinger. All utskyting skal være i tråd med gitte forskrifter.

Når alt fungerer både estetisk og sikkhetsmessig, blir opplevelsen slik den opprinnelig er ment

Jeg ser av SB at ordfører Bjørn Ole Gleditsch vil fremme et forslag om offentlig fyrverkeri og håper virkelig at det blir vedtatt i de politiske fora!

Stein Gaare

Kilen Brygge