Kun ved unntakstilfeller der arbeidstaker deltar i religionsundervisning, kan kravet på heteroseksualitet stilles. Styreleder ved Gjennestad skole sier til NRK 25/1 at de skal se over rutinene ved ansettelse nå når svaret fra statsråden har kommet. Konstruktivt svar, som det står respekt av.

Jeg forventer at Normisjon og andre friskoleeiere nå også tar svaret til etterretning og følger Gjennestad sitt eksempel.

Et viktig prinsipp om likestilling og diskriminering har blitt avklart og tydeliggjort, noe vi gledes over.

Når jeg som fylkesleder i Vestfold Venstre påpekte at verdidokumentet som praktiseres ved Gjennestad og Normisjons andre skoler er diskriminerende, fikk jeg raskt flere motsvar om blant annet religionsfrihet og friskolenes rett til å diskriminere hvis det skiller seg fra deres livssyn.

Med svaret fra statsråden har nå disse kronikørene fått svar på at diskriminering på generelt grunnlag ikke er lovlig, ikke heller for kristne friskoler.

Til sist vil jeg avslutte med utdrag fra svaret fra statsråden:

« Det er de alminnelige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og diskrimineringslovgivningen som gjelder for ansatte i friskoler, og friskoleloven har ingen egne bestemmelser om dette. Det er friskolens styre som har ansvaret for å følge reglene i blant andre arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Friskoleloven gir imidlertid tilsynsmyndigheten hjemmel til å reagere også dersom det oppdages brudd på annet regelverk enn friskoleloven, og dette forholdet svekker tilliten til skolen.

I likestillings- og diskrimineringsloven gjelder et generelt forbud mot å diskriminere, blant annet på grunnlag av seksuell orientering. Også arbeidsmiljøloven har forbud mot usaklig oppsigelse. Det er bare i noen få, helt spesielle tilfeller, at forskjellsbehandling på grunn av homofil samlivsform i en virksomhet som drives av et trossamfunn eller har et religiøst formål, vil være lovlig. I skoler kan det bare stilles krav om samlivsform til stillinger der arbeidstakeren deltar i religionsundervisningen. Utestengning er ikke lov hvis det er andre i virksomheten som står for eller kan stå for (hoveddelen av) det religiøse pedagogiske opplegget. I rent administrative stillinger er det ikke adgang til å forskjellsbehandle på grunn av homofil samlivsform.»