Sammen med meg i gruppen sitter ordførerne Erlend Larsen i Stokke og Bjarne Sommerstad i Andebu. Gjennom mediene har vi kunngjort at det blir utlyst en konkurranse, vi ønsker spesielt å engasjere unge mennesker. Vi synes derfor det er dumt å sette i gang midt i skoleferien.

Men vi kommer tilbake til saken så snart vi er ute av feriemodus. Det er bra at sandefjordingene – meg selv inkludert – synes Sandefjords kommunevåpen er fint. Det er intet prinsipielt i veien for at en kommune ved navn Sandefjord fortsatt kan bruke sitt nåværende kommunevåpen, siden det fortsatt skal finnes en kommune ved navn Sandefjord, uansett hvor stor eller liten denne kommunen blir i årene framover.

Men vil vi det? Politikerne i Andebu, Sandefjord og Stokke har vedtatt å skape en ny kommune med et likeverdig utgangspunkt i de tre kommunene. Det er altså ikke Andebu og Stokke som skal trekkes inn i Sandefjord. Dette er en prosess hvor alle de tre kommunene har fått ros for å være rause og samarbeidsvillige, og de har alle vært villige til å «gi og ta» for å oppnå et resultat det politiske flertallet applauderer.

Men det er lett å forstå at det kan være mer enn sårt for stokkefolk og andebusokninger ikke lenger å være «herrer i eget hus», med status som selvstendige kommuner. Navnet på den nye kommunen er blitt Sandefjord, og den nye kommunens hovedadministrasjon skal være i Sandefjord. Jeg forstår godt argumentet om at den nye kommunens nye symbol ikke også bør bli gamle Sandefjords.

Det bør heller ikke bli gamle Stokkes eller gamle Andebus symbol. Det er blitt debatt og engasjement om saken allerede før konkurransen er satt i gang, det er bra. Jeg forstår det slik at enkelte ønsker å sende inn Sandefjords nåværende kommunevåpen som forslag. Det er de naturligvis velkomne til å gjøre.

Alle forslag vil bli behandlet seriøs og vurdert sammen med Riksarkivets eksperter på kommunevåpen for eventuell deltagelse videre i prosessen. Jeg er lojal til den oppgaven jeg har fått om å skaffe fram gode forslag til nytt, felles symbol som er lett gjenkjennelig og som kan samle oss alle i den nye kommunen.

Det bør være et symbol på en ny kommune med nye visjoner og muligheter.