Gjør om Haneholmveien til gang- og sykkelsti med forbud mot gjennomkjøring av biler!

Av

Det er flere sider å se en sak fra når det gjelder Haneholmveien og trafikken der. Gang- og sykkelvei langs Haneholmveien løser ikke problemet, for det kommer an på hva problemet er. Vi som bor her, ser kanskje litt annerledes på akkurat det.

DEL

MeningerI utgangspunktet var Haneholmveien nærmest en kjerrevei som bukter seg gjennom landskapet – i dag fremstår nettopp dette som en hyggelig turvei.

Det ligger småbruk, småhusbebyggelse og skoler langs veien, med skolebarn og turgåere som går og sykler på en trygg vei – om ikke bilistene har det for travelt og kjører for fort. Vanlig trafikkbelastning er moderat, men økende. Særlig foreldre som kjører til barnehage og skole, er skyld i økningen.

Det andre som bidrar, er økt boligbygging, uten at økt trafikkbelastning tas med i det totale bildet.

For noen få år siden laget man «humper» i Sandefjordsveien og satte ned fartsgrensen. Det er det mange som ikke synes noe om og velger Haneholmveien i stedet. Trafikken spres da til et mer sårbart område. Trafikken av gjennomkjørende kjøretøy øker en god del, og fartsgrensen stresses.

Betingelsen for regulering av trafikkbelastningen er nok at de to veiene (riksvei 303 og Haneholmveien) har de samme fartshindringene. Slik det er i dag, har Haneholmveien humper og 40 km nesten fra Støiten og til Fasanhagen. Deretter er det 50 km uten noen form for fartshinder før vi kommer ca. 200 meter fra Store Bergan skole, hvor det er 30 km og humper.

Der veien deler seg ved Marihaugen og fortsetter i Kiserødveien, fortsetter humpene til vi kommer til Meny, mens resten av den gamle Haneholmveien som går videre ut til riksvei 303, har et par fartshinder, og så ingen hinder resten av veien. Det registreres at farten økes betraktelig på de strekningene det ikke er fartshinder.

Vi som bor langs veien, har forsøkt henvendelse til fylket veivesen, kommunen og politi for å få gjort noe og få en dialog om fart og fartshinder, men uten resultater.

Det eneste som skjedde, er at veivesenet hadde en trafikkmåling. Vi fikk til svar at det verken var nok trafikkbelastning eller høy nok hastighet til at det kunne gjøres noe.

Så vidt vi vet har politiet, i den tid vi har bodd her, ikke hatt noen fartsmålinger.

Trafikken har økt enda mer, og har blitt enda mer utrygg etter at foreldre har begynt å kjøre barna til skolen, det vil være feil å unnlate å nevne det, selv om det ikke faller i særlig god jord. Grunnlaget for denne påstanden er tuftet på erfaringene med hvordan trafikken reduseres i skoleferier.

Nå skal trafikken økes ytterligere, fordi Hystadveien skal stenges i en periode ingen har oversikt over. Da blir det mye trafikk på Haneholmveien, både for skolebarn, turgåere, syklister, beboerne og landbruksmaskiner.

Da begynner man å rope om gang- og sykkelsti som en problemløser? Men det gjelder da bare dem som går og sykler. Hva med de skolebarna som kjører moped (Ranvik) og vi andre som bor her?

Det er også liten grunn til å anta at foreldre slutter å kjøre barna til skolen, ofte i hastverk.

Videre kan man bare anta at når de myke trafikantene er ryddet av veien, så er det enda mer fritt fram for biltrafikk og høy fart.

Etter vår mening er det mye enklere å gjøre om selve Haneholmveien til en gang- og sykkelsti med forbud mot gjennomkjøring av biler.

Da løser man i hvert fall problemet med farlig vei for skolebarna og andre, bare med noen metallskilt og fartshumper, og Haneholmveien forblir en idyllisk landevei.

Hvorfor skal problemene med Hystadveien legges over på Haneholmveien? La den være som den er, og send trafikken langs E18, ny eller gammel.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags