Stortinget skal utrede om lærertittelen bør beskyttes. Venstre sier klart ja. Lærere er dyktige fagpersoner med lang utdannelse og stort ansvar, som fortjener høyere status. Det er på tide at de får ha tittelen for seg selv.

Alle elever har rett til en skikkelig god lærer. Derfor må «lærer» ikke være noe hvem som helst kan kalle seg. Venstre vil at «lærer» skal bli en tittel for dem som faktisk har lærerutdanning. Foreldre må få vite hva de får når de mæter barnas kontaktlærer: Kompetanse. Kvalitet. Omsorg. En ekspert på ditt barn og dets læring.

Se for deg at du ligger på sykehus med en alvorlig sykdom som må behandles. Det har jeg selv gjort mye de siste to årene. Jeg har kreft. Jeg spurte ofte om legenes faglige bakgrunn. Tenk om jeg hadde fått til svar at legen egentlig ikke hadde studert medisin, men bare jobbet som lege.

Eller, se for deg at du er anklaget for en kriminell handling du ikke har begått. Du får oppnevnt en advokat, men så viser det jeg at han ikke har studert jus. Han bare jobber som advokat.

Dette er selvsagt utenkelig. Leger og advokater er beskyttede titler.

I klasserommet, derimot, er dette ikke bare tenkelig. Dert skjer dessverre alt for ofte. Over hele landet jobber personer uten godkjent utdanning side om side med lærere som har full lærerutdanning og annen, høyere utdanning og pedagogisk kompetanse. Men alle kalles lærere, og alle kan ha like arbeidsoppgaver og likt ansvar. Variasjonen gir ulik kvalitet på undervisningen, ulike muligheter for elvene. Det er urettferdig for elevene.

Kompetanseløftet for lærerne

Denne høsten blir lærerutdanningen femårig. Dette er resultatet av Venstre, KrF og regjeringspartienes kompetanseløft for lærerne. Lærere i jobb får mulighet til å utvide sin lærerutdanning eller ta en bedre og mer systematisk videreutdanning. Lærere vil etter hvert være blant de best utdannede menneskene i samfunnet vårt.

Lærerutdanningen må være så attraktiv at det blir kamp om studieplassene. Da må vi heve kvaliteten og sikre gode fagfellesskap for studentene. Vi må sørge for at undervisningen blir gitt av kvalifiserte lærere. Lærerrommet må få enda mer kvalifiserte fagfellesskap. Og selvsagt må status og lønn opp, så de reflekterer utdanningsnivået.

Venstre vil gi statusen tilbake til læreren. Da må hun slippe å dele tittelen sin med alle og enhver. Venstre satser på læreren. Barna fortjener en god skole, uansett hvem de er og hvor de bor.