Telemarkforskning har sett på hvordan byer utvikler seg som attraktive steder å bo. Konklusjonen er at et sted utvikler seg hvis det oppleves som et spennende sted å besøke, flytte til eller etablere bedriften sin i. En kommunes attraktivitet skjer gjennom utvikling langs alle disse tre dimensjonene i fellesskap.

Er du på jakt etter en by å etablere et nytt netthandelsselskap i, er en spennende levende og pulserende by kanskje nøkkelen til at investorene fester blikket mot Sandefjord. En god kommune å jobbe i, skal være en god kommune å leve, puste i og få en familie til å blomstre i.

Sandefjord kulturråd mener at et dynamisk og pulserende kulturliv er hva som skal til for å skape framtidens Sandefjord. Vi tenker oss at det viktigste Sandefjord kommune kan gjøre for kulturlivet er å skape gode arenaer for kulturopplevelse, kulturproduksjon og formidling.

Nytt bygg: Vi har derfor vært opptatt av at det Sandefjord trenger, er en fleksibel kulturarena som til en fornuftig pris gir lokale korps, kor, teater, kunst, film og andre kulturuttrykk et sted å være. Målet må være å skape arenaer der det lokale kulturlivet får mulighet til å blomstre, der det er plass til å utvikle og forme en produksjon under profesjonelle forhold uten at kostnadene blir for høye.

Venter på Høyre: Vi har derfor heiet på Sandefjord Høyre når de løftet fram kulturarenaer som en prioritering i sitt valgprogram. Vi har heiet på Sandefjord Høyre når de vil satse på ny kulturarena på Tivoli-tomta. Vi forventer også at Sandefjord Høyre står ved sitt løfte om å bygge en ny kulturarena når de nå rykker tilbake til start, til Hjertnes.

Klare forventninger: Sandefjord Kulturråd har spilt inn en forventning om at kommunestyret fram mot 2030 satser på fornyelse av kulturarenaer i sentrum av byen, samtidig som det gjøres en oppgradering av kultursatellitter ute i Andebu, Stokke, Framnes, Høyjord eller Ranvik.

Kulturrådets første prioritet har vært å skape en fleksibel kulturarena, med lav inngangsterskel. Vi mener at det er sterkt behov for et bygg med fem meter takhøyde, 1000 kvadratmeter² minimum grunnflate sal én, 400 kvadratmeter² garderobe og øvingsrom, 400 kvadratmeter² lager og servicerom og 100 kvadratmeter² til forskjellige øvingsrom.

I tillegg mener vi at bygget må åpne seg mot byen og ha en god kafé, som skaper mulighet for liv hele døgnet.

Resultat, ikke plassering: Sandefjord Kulturråd har bevist unnlatt å ta stilling til en lokaliseringsdebatt, så lenge en ny kulturarena legges i Sandefjord sentrum.

Vi er ikke fremmed for å se på en utvikling av Hjertnes, men vi stiller oss undrende til om et tak over Hjertnes uteamfi skaper riktig lokaler for kulturvekst.

Hjertnes vil fylle 45 år i 2020. Vi tenker at det for enhver 45-åring er på tide å se på hvordan man kan fornyes. Fyller man på best mulig måte den funksjonen som man var tiltenkt for et halvt århundre siden?

Vi tenker at hvis kommunens skal investere borgernes skattepenger i et nytt kulturbygg, må det gjøres på en framtidsrettet måte.

Vi tenker at hvis Hjertnes skal være stedet for en kulturell fornyelse, må vi se på hvordan bygget bedre kan åpnes imot byen og ivareta en dynamisk kulturutvikling.

Vi tenker at dette burde være Hovedutvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutviklings (KFBS) og Sandefjord kommune sine prioriteringer. Kommunen har behov for kulturarenaer som ivaretar framtidens Sandefjord og ikke fortiden.

Men da må vi har politikere med kulturelle ambisjoner.