Kamp mot sosial dumping

Av

Havnearbeiderne tapte i Høyesterett. EU-retten til fri etablering og bevegelse av arbeidskraft går foran norske lover, Grunnlovens menneskeretter og internasjonale konvensjoner fra ILO – den internasjonale transportarbeiderføderasjonen.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

LeserbrevEtter at havnearbeiderne hadde vunnet i tingrett og lagmannsrett, innhentet Høyesterett en uttalelse fra EFTA-domstolen. Det avgjorde saken.

Saken dreide seg om norske havnearbeideres enerett til å foreta lossing og lasting i norske havner. Nå åpnes det for at lossing og lasting kan utføres av underbetalte vikarer, eller skipets egne mannskaper på lønnsbetingelser som er langt lavere enn det som gjelder i Norge.

Forrige LO-kongress vedtok at «norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrett foran EU-regler». Det er ingen tvil om at det ikke er tilfelle, verken i havnearbeiderkonflikten eller i en rekke andre saker.

Etter at EU ble utvidet i 2004 har arbeidsinnvandringen til Norge gått kraftig opp. I bransje etter bransje har jobbene blitt overtatt av utenlandske arbeidere på lave lønninger. Lønnsutviklingen for de lavest lønte i Norge har stått helt stille de siste ti åra. Det er ikke sånn at utenlandske arbeidstakere jobber seg oppover til bedre betalte jobber. I alt for stor grad blir de værende i underbetalte jobber og utgjør en permanent underklasse.

Det skyldes at vi ikke har klart å bekjempe sosial dumping. Regjeringa har ikke kommet med noen initiativ. Tvert imot: De har endret arbeidsmiljøloven for å legge til rette for større midlertidighet.

Implementeringa av EUs vikarbyrådirektiv bidro også til svekking av arbeidstakernes rettigheter. Etter SVs mening er det derfor nå nødvendig å forby vikarbyråene. Arbeidsformidling skal være en offentlig oppgave, og ikke noe noen skal tjene penger på.

Økt bruk av anbud og privatisering presser også lønningene.

Mange utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, har for lite jobb til å kunne forsørge seg selv og familiene sine. I dag trengs det ikke mer enn ti timers ukentlig arbeidstid til for å bli regnet som arbeidstaker i Norge, etter seks måneders opphold i landet. SV har foreslått å vil øke timeantallet til minst det dobbelte for å styrke tilknytningen til arbeidslivet og for å bekjempe svart arbeid.

SV vil erstatte dagens EØS-avtale med en handelsavtale. Det betyr blant annet at vi får råderetten tilbake over eget arbeidsliv!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags