Høyres helomvending!

Som man ser på kartet, så er det meste av kommunen LNF område.

Som man ser på kartet, så er det meste av kommunen LNF område. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNår vi arbeider med kommuneplanens areal del for den nye kommunen, så er det mange betraktninger som må gjøres. For det første så er det noen som eier arealene i denne kommunen, vi må derfor se på hvem og hvor det ønskes en boligutvikling. Vi må se på tilgangen til skole, kollektivtransport og infrastruktur. Vi må vurdere kvalitetene på arealet som skal endres til boligformål, er det dyrket eller dyrkbar mark, er det friluftsområdet, næringsområde eller er det knauser og knatter? Vi må også vurdere trafikksituasjon, hvor vil folk bosette seg, hva er fornuftig i et langsiktig perspektiv og hva vil overordnede myndigheter godta. Staten har også føringer på hvordan en utvikling av en kommune bør være.

Vi har de siste årene hatt mangel på arealer til både bolig og næringsetableringer, det har utfordret oss på fortetting, byggehøyder og bruk av arealer i LNF- områder. Så ja vi i FrP har vært med på å si ja til bruk av dyrket mark, ja til å bygge i høyden og ja til reguleringer med fortetting. Vi har forsøkt å se på helheten, forsøkt å fordele det pressede behovet for boligbygging, ut på forskjellige områder i kommunen. Dette for å unngå en massiv nedbygging av områder som Høgenhall og Rødsåsen for å nevne to. De fleste områder vil havne i en eller annen konflikt med naboer, interessegrupper og overordnede myndigheter eller regional plan for bærekraftig areal utvikling. Det er alt i alt mange vurderinger som må gjøres.

Jeg er derfor svært skuffet over Høyre sin vending på de arealene som det allerede er gjort vurderinger på, når det gjelder dyrket mark. FrP er helt enig i at vi skal beskytte dyrket mark i nye innspill til ny kommuneplan. Helomvendingen på disse områdene viser at Sandefjord kommune ikke lengre har særlig forutsigbarhet når det gjelder utvikling av denne kommunen. Det vil kunne begrense boligutviklingen fordi ingen tør å satse her. Samtidig så vil presset på fortetting og områder som Høgenhall og Rødsåsen med høy areal utnyttelse, strammes til. Det blir spennende å se konsekvensene av et slikt vedtak, men ingen blomsterbukett fra undertegnede.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags