Bedre kvalitet på offentlige tjenester

Av
DEL

LeserbrevSandefjord Høyre har programfestet å jobbe for bedre kvalitet på det kommunale tjenestetilbudet. Det kan virke som en banal selvfølge og jeg antar også at kommunens mange kompetente og velvillige ansatte ikke vil ha problemer med å slutte seg til en slik intensjon.

Så hvorfor har dette fått prioritet i konkurranse med mange andre gode temaer i Sandefjord Høyres valgprogram?

Fra Høyres prinsipp-program lånes: «En effektiv offentlig sektor skaper legitimitet og tillit hos befolkningen. Av hensyn til skattebetalerne som finansierer offentlig sektor bør oppgavene løses på en så effektiv måte som mulig.»

Kommunen og dens ansatte er til for innbyggerne – ikke motsatt. Kommunen besitter store ressurser i form av høyt kvalifiserte og motiverte ansatte. Til tross for dette er eksemplene mange på at disse ressursene ikke møtes med innbyggernes behov og forventninger.

En enkeltsak presentert i avisen gir ikke nødvendigvis det mest presise utgangspunkt for å drøfte kvalitet i kommunale tjenester. Likevel kan oppslaget i SB om Karl Olav Dalen og kona som mister praktisk hjelp i hjemmet dersom dagen tjenesten er satt opp faller på en rød dag tjene som eksempel på at man aldri kan slippe tak i jobben med å ha kvalitet i kommunale tjenester.

Når det først foreligger et vedtak om hjelp til praktisk bistand må vi forutsette at dette er godt begrunnet og er viktig for innbyggerne som har fått vedtaket. Da kan selvsagt ikke bare tjenesten droppes på grunn av helligdager i høytidene!

For enkelte er hjelpen de får fra kommunen den eneste de får, ikke alle har familie som kan tre støttende til når de kommunale tjenestene ikke blir levert.

Det er et ledelsesansvar at kompetansen, arbeidsgleden og yrkesstoltheten hos alle kommunens ansatte blir organisert og tilrettelagt slik at alle disse tjenestene produseres og leveres til brukerne med høy kvalitet og på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte. Og sist men ikke minst, tjenestene må leveres der og når brukerne har behov for dem – uten at brukerne skal måtte be lokalavisen om hjelp!

Sandefjord har i en årrekke vært en av landets beste kommuner på området, men det er åpenbart fortsatt stort potensial for forbedring. Høyre vil også i framtiden ta ansvar for at kommunen har fokus på å yte og utvikle gode tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har. Det kan gjerne også skje i samarbeid med private og frivillige aktører. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags