En ja-kommune for vekst

Yllka Neziri Sandefjord Høyre

Yllka Neziri Sandefjord Høyre Foto:

Av
DEL

LeserbrevEtt av de viktigste lokale styringsdokumentene for økonomisk vekst er kommuneplanen. Det er den vi folkevalgte henter fram for å måle enkelttiltak opp mot helheten. Vi har også noen overordnede styringsdokumenter å ta hensyn til, blant annet nasjonale føringer til regional og kommunal utvikling, samt fylkeskommunale planer som f.eks. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).

Klima og miljø er styrende for mer og mer av det vi politikere behandler og vedtar. La meg nevne noen eksempler: Sammen med våre samarbeidspartier har Høyre bidratt til at Strømstadferjene har fått tilgang til landstrøm.

Det gir langt mindre CO₂-utslipp, og sandefjordingene får friskere og renere luft samtidig som vi befrir dem som bor nær havneområdet for lydforurensning. Vi satt krav til miljøvennlig ferjer da konkurransen om seilingstider ble utlyst. Det førte til dagens batteridrevne plug-in-ferje «Color Hybrid».

Vi har bidratt til at busser og avfallsbiler går på biogass. Høyre foreslo å verne kommunalt eide skoger. Vi sa nylig nei til landskapsødeleggende vindmøller i vår kommune. Vi har etablert en ambisiøs klima- og miljøplan som skal være styrende for all kommunal virksomhet.

Noe av det som har gledet meg mest i planutvalgsmøtene, var å kunne si nei til utbygging av dyrka mark i de fire neste årene. Det har partiet programfestet.

Den siste setningen kan du f.eks. skrive om til: Med Høyre ved roret vil vi fortsette vår sterke fokus på klima og miljø i den kommende kommuneplanperioden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags