USBL og Smihts Venner i salig samrøre?

Av

Saken om utbygging på Hunsrød har vakt stort engasjement. I planforslaget til ny kommuneplan som nå skal behandles av våre politikere, er området foreslått regulert tilbake til LNF, slik det alltid har vært holdt i hevd, og aldri «var ment» skulle avsettes til boligformål i forrige kommuneplan (2014).

DEL

MeningerNå har prosjektleder i USBL, Arvid Johannesen, sendt brev til kommunen om det han mener er et feilgrep i forslaget til kommuneplan, og at Sandefjord kommune her vil gå glipp av et attraktivt boligområde. Han sier videre at området rent landbruksmessig er ubetydelig og at en omdisponering til LNF ikke gir noen samfunnsmessige gevinster, kun samfunnsmessige tap. 

Arvid Johannesen, hvor har du vært de siste årene? Hva med å komplettere regnestykket ditt med verdien av dyrkbar mark, ressursene i næringen og næringsmiddelindustrien? For ikke å snakke om at vi og våre barn nå og for all fremtid trenger mat!?

Jeg er enig med Arvid Johannesen i at dette er et attraktivt boligområde.

Min påstand er at alle jorder med dyrket mark er attraktive boligområder: De er flate, solrike, ferdig planert, det ligger vei inntil, osv. Bare å sette spaden i jorda! Les; god fortjeneste for utbygger.

Jeg vil anbefale Agri analyse sin rapport fra 2017/9: Vestfolds grønne næringsliv – verdiskapning i landbruket og matindustrien. Alle som driver med seriøs eiendomsutvikling, må ha kunnskap om disse forholdene og følge med i tida for å kunne bidra til en bærekraftig utvikling!

Nå kan det se ut som USBL kommer til å overta hele utbyggingen og kjøpe ut Smiths venner av prosjektet, sikkert med en pen fortjeneste til menigheten? De har til nå hatt dette som et felles prosjekt, med hver sine andeler av grunnen. At USBL/ Hunsrød Bolig samarbeider og nå angivelig inngår forretning med en såkalt kristelig menighet av denne typen, vet jeg ikke om er kjent og forankret hos eierne av USBL? Er eiere og medlemmene innforstått med at USBL i så fall bidrar til å betjene denne menighetens økonomi?

Vi har tidligere utfordret Arvid Johannesen på et møte med oss om dette, noe han har avslått. Vi følger saken tett og er glad for at politikerne endelig vil reversere nedbyggingen av dyrket mark i Sandefjord. Det holder med de 1.109 dekarene som allerede ble borte på 10 år! Det tilsvarer et areal på størrelse med 149 fotballbaner og mulighet for å produsere 1.109.000 brød. I all evighet ... ...

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags