Nå vurderer vår alles kjære sjokoladefabrikk å flytte produksjonen til Sverige, og en av hjørnestensbedriftene i Vestfold er i ferd med å forsvinne.

Som følge av dette kan 61 personer miste jobben sin. At dette skjer under en borgerlig regjering, som hevder å være beskyttere av det private næringslivet er svært urovekkende. 

Dette er den tragiske konsekvensen av politikernes stadige detaljregulering av folks adferd gjennom skatter og avgifter; tap av arbeidsplasser, økt grensehandel og outsourcing av bedrifter.

Hvor mange flere arbeidsplasser skal gå til grunne som følge av stortingspolitikernes avgiftsøkninger før velgerne får nok? 
Lærte vi ingen ting av Rygge?

For knapt to år siden førte regjeringens påståelighet til at 500 mennesker i Østfold mistet arbeidsplassen sin.

Ytterligere 500 mennesker mistet inntekter fra tjenester som Rygge kjøpte. Må virkelig Hval Sjokoladefabrikk lide samme skjebne som følge av stadige økninger i avgifter? 

Kjære velger, sett ned foten!

Hver valgkamp går politikerne ut og lover, og lover. Men når de blir valgt, går lovnadene rett i glemmeboken. Etter noen måneder virker det som at velgerne også glemmer det de har blitt lovet under valgkampen. 

Kjære borgerlige velgere, dere ble lovet lavere skatter og avgifter, mindre offentlige inngrep og mer personlig frihet. Det dere har fått, er mer offentlige utgifter, større stat og høyere avgifter. Det er på tide at dere setter ned foten og stemmer på et parti som handler ut fra prinsipper. 

Liberalistene er det eneste partiet i Sandefjord, Vestfold og Norge som genuint kjemper for lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Ha det i bakhodet neste gang du tar turen til stemmeurnene.