Alle mennesker trenger jobb for å få et godt liv. Det er mange årsaker til det. For det første er livet veldig kjedelig uten jobb. For det andre kan vi integreres bedre i det norske samfunnet hvis vi arbeider.

Arbeidsgiverne går glipp av mennesker med høy utdanning og mye erfaring fra andre land. De bør gi innvandrerne en sjanse! Vi må få lov til å prøve oss!

Det er også viktig å tenke på hvor mye en person koster staten hvert år på grunn av at han/hun mangler jobb. Staten bør ikke sy puter under armene på folk som kan og vil jobbe. Tvert imot må de etablere nye stillinger som gradvis kan hjelpe oss til et selvstendig liv.

Hvis ikke arbeidsgiverne ansetter innvandrere, kan dette skape et nytt klasseskille.