Gå til sidens hovedinnhold

Bane NOR:Nøtterøykorridoren planlagt i dagen til Stokke stasjon

Artikkelen er over 4 år gammel

Blir Nøtterøy-korridoren en realitet, blir skadevirkningene store på Vear og Sandefjords tilgrensede områder. Et mer detaljert kart som Vearåsen Vel har fått fra Bane NOR, viser helt tydelig at vi ikke lenger «bare» snakker om rasering av mange boliger på Nøtterøy.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Inngrepene synes å ha gått under radaren for både avisen og offentligheten. Ingen synes å ha tenkt på at brua fra Nøtterøy (ca. 40 m) skal møte fastlandet. Hyttebyen i Rakkevik blir den første mottakeren av toget som er tenkt å gå i dagen fram til Stokke stasjon.

Betydelige deler av Vearlia og Vearåsen ligger innenfor korridoren og nesten hele Robergåsen. Fra «treffområdet» vil den omfavne områdene rundt den nye grensa mellom Sandefjord og Tønsberg og ødelegge skog og turområder. Dette er dyrkbar mark, og det siste skogsarealet av noen betydning

Linja vil på sin vei vestover mot Akersvannet ta deler av golfbanen og indirekte berøre Bruaåsen, inkludert det nye boligområde som nå er regulert ferdig. Hvordan linja vil gå i terrenget, på bru eller på bakken er neppe bestemt, men potensielt vil den kunne hindre ferdsel til og fra Roberg, golfbanen og turområder.

Det er ingen oppgave for en enkelt velforening å kjempe for offentlige kroner til vei og jernbane, men vi har en rolle å spille overfor lokalbefolkningen. Derfor er det vår plikt å varsle om Nøtterøy-korridorens potensielt svært ødeleggende konsekvenser for deler av Vear. Disse faktaene har vært svært underkommunisert.

Også her på Vear kjenner vi til samferdselskranglene Vestfold har slitt med i tidligere tider. Vi har tatt til oss de advarende røstene om at hvis ikke fylket denne gangen klarer å bli enige, så blir det ingen ny jernbane. Men på Vear har vi erfart at man ved samarbeid kan løfte fjell!

Derfor tror vi på at det vil være mulig å finne en løsning med Bane NOR uten at skadevirkningene blir for store. Vi er derfor allerede i dialog med prosjektledelsen, og det planlegges et møte for lokalbefolkningen her på Vear i mars.

Vi går ikke i skyttergravene, men ønsker å orientere innbyggere og politikere om at også en sentral del av nye Tønsberg Vest, i sterk grad berøres av jernbaneplanene. I Vearåsen Vel gjør vi som sjefredaktøren i lokalavisa vår sier! Og vi setter vår lit til politikerne at de vil ivareta interessene til sine nye innbyggere.

Kommentarer til denne saken