Jo – klimakrisen finnes, og den er ekte

Fem ganger i vinter har vi har oversvømmelser i Sandefjord. Er hver enkelt i sær et bevis for at det foregår klimaendringer. Det er vanskelig å si, men det som er fakta er at Statens kartverk legger til grunn at innen 2100 vil havnivået ha steget med 50 centimeter eller kanskje mer. Det betyr hyppigere og mer alvorlige oversvømmelser.

Fem ganger i vinter har vi har oversvømmelser i Sandefjord. Er hver enkelt i sær et bevis for at det foregår klimaendringer. Det er vanskelig å si, men det som er fakta er at Statens kartverk legger til grunn at innen 2100 vil havnivået ha steget med 50 centimeter eller kanskje mer. Det betyr hyppigere og mer alvorlige oversvømmelser. Foto:

En helsides annonse i Sandefjords Blad lørdag fremmer en rekke påstander som jeg slettes ikke er enig i. Annonsen kommer også på nett. Der påstår «Klimarealistene» at klimakrisen ikke er ekte – og at det vil ha en rekke alvorlige og negative konsekvenser å gjøre en omstilling for å redusere utslipp av klimagasser.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Slik rutinen er når noen ønsker å sette inn kontroversielle annonser, er den blitt sendt til meg for en vurdering. Den hevder at klimakrisen ikke finnes, og den sauser – etter mitt syn – sammen en rekke påstander som angivelig blir hevdet av alle oss om er bekymret for miljøet.

Men det annonsen ikke gjør, er angripe sårbare og utsatte grupper eller fremme åpenbar forbrukersvindel. Det er derfor mitt syn at jeg må godta at andre har sine synspunkter, og at det heller ikke er lokalavisas jobb å bestemme hva andre skal tenke.

Jeg kan ikke på grunnlag av at jeg selv ikke er enig, nekte noen å annonsere. Vår jobb er å gi leserne grunnlag for å gjøre seg opp sine egne meninger.

LES OGSÅ: Krisen vi vet skal skje

Jeg kan også selv ofte ta tydelig stilling til enkeltsaker, slik jeg gjør nå. Men det skal framgå en saklig begrunnelse, og så får det være opp til hver enkelt å følge resonnementet eller ikke.

Meningsmotstandere skal behandles realt og skal få komme til orde med sine argumenter på en skikkelig måte. Det er en forutsetning for at både demokrati og lokalavis skal fungere.

Så hvorfor mener jeg at annonsens budskap ikke bare er feil, men også dårlig timet? Verden er nå i en helt annen krise. Land etter land har stengt ned aktivitet for å bekjempe en pandemi. Når næringslivet våkner opp fra dvalen, bør vi alt ha en plan på hvordan det kan gjøres på en smart måte, slik at skadene for klimaet begrenses.

LES OGSÅ: Ja, hvordan våger vi?

Dette er ikke tidspunktet for å gå i en evigvarende runddans med klimaskeptikere. Her støtter jeg meg til FNs klimapanel som er en hel annen autoritet enn den forskergruppen «klimarealistene» viser til.

Og det klimarealistene heller ikke nevner, er at klimagassutslipp også representerer en alvorlig forurensning av den lufta vi puster inn i. Det alene burde være grunn til å gjøre en omstilling, som helt åpenbart vil bedre levevilkårene til alle på jorda. Ni av ti i hele verden puster inn giftig luft, og det er vår tids største helserisiko.

LES OGSÅ: Nei, unger, i bekken skal dere ikke finne liv!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.