Fast jobb gir trygghet. Regjeringens rasering av Arbeidsmiljøloven har derimot gitt mer midlertidighet og mer usikkerhet. Endringene må reverseres og Arbeidsmiljøloven må styrkes. Dette blir en viktig sak under årets 1. mai-feiring.

SV jobber for et arbeidsliv med trygge rammer, medbestemmelse og små lønnsforskjeller. Du skal ha fast jobb, og du skal vite at du har ei lønn å leve av neste måned også. Du skal ha tillegg hvis du må jobbe overtid eller på vanskelige tidspunkter. Dette har vært regelen i norsk arbeidsliv, og SV står sammen med fagbevegelsen i kampen for at det skal være sånn også i framtida.

For mange er tryggheten truet. Useriøse aktører bidrar til at svart arbeid vokser fram, andelen fagorganiserte synker i en del bransjer og EØS-avtalen begrenser arbeidstakernes makt og rettigheter i Norge. Samtidig svekker regjeringen Arbeidsmiljøloven og arbeidstakernes vern.

I dag er det lovløse tilstander på mange norske byggeplasser. Undersøkelser tyder på at andelen ansatte i byggebransjen som har fast jobb er halvert fra 2007 til 2015. Samtidig øker omfanget av innleide personer fra bemanningsbyråer kraftig. Da Arbeidstilsynet i fjor undersøkte 3000 bedrifter i utelivsbransjen, fant de at 80 % av dem bryter Arbeidsmiljøloven. Ansatte får ikke overtidsbetalt, mangler arbeidsavtaler og får ikke informasjon om hva de har krav på. Det er også svært utbredt med sosial dumping og ulovlig innleid arbeidskraft.

Vi vet at mange av de som jobber i bemanningsbyråer ikke tør å organisere seg. Fra fagbevegelsen kommer det rapporter om arbeidere som knapt tør å møte tillitsvalgte i dagslys. Fraværet av velfungerende klubber på arbeidsplassene gjør at folk jobber overtid uten tillegg og ikke får lønn mellom oppdrag. Folk er ansatt, men aner ikke hva de skal tjene neste måned. Og folk tør ikke å si fra om urett, fordi de vet at de ikke får flere oppdrag om de gjør det.

Høyre/Frp-regjeringen sier de er så opptatt av å bekjempe kriminalitet, men akkurat denne kriminaliteten lar de bare skje. Det er en skam!

På 1. mai samles norsk arbeiderbevegelse til kamp. Til kamp mot raseringen av arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven må sikre at fast jobb og ei trygg inntekt er normalen. Svekkelsene i loven som Høyre, Frp, KrF og Venstre har innført må fjernes.

Folk i arbeidslivet skal behandles med respekt. Derfor vil vi gi makten til fagbevegelsen, og sparke bemanningsbyråene ut av arbeidslivet. Fast jobb og trygghet skal være regelen for alle.